Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'Nanometer' from Hungarian to English
mért.
nanométer {noun} <nm>
nanometre <nm> [Br.]
mért.
nanométer {noun} <nm>
nanometer <nm> [Am.]
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'Nanometer' from Hungarian to English

nanométer {noun} <nm>
nanometre <nm> [Br.]mért.

nanometer <nm> [Am.]mért.
Advertisement
Usage Examples Hungarian
 • Komoly eredmények születtek például olyan, a nanotechnológia alkalmazásával előállított kikészítőipari segédanyagok terén, amelyek mikrobaellenes tulajdonságokat adnak a textíliáknak. Ezekben nanométer méretű ezüstrészecskék vannak, amelyeket már a szálképzésnél lehet hozzáadni a szálak anyagához, mégpedig olyan finom és egyenletes eloszlásban, hogy a szál egyéb tulajdonságait gyakorlatilag nem befolyásolják.
 • A korom kicsi, gömb alakú, úgynevezett elsődleges részecskékből áll, amiknek a mérete általában 10 és 300 nanométer közé esik. (Ez a méret több mint ezerszer kisebb egy hajszál átmérőjénél.) A méretük miatt ezeket a részecskéket nanorészecskéknek nevezzük.
 • A fluoreszcein a fluoreszcencia spektroszkópiában és mikroszkópiában gyakran alkalmazott fluorofór. Felhasználják festéklézerek aktív közegeként, a kriminalisztikai illetve szerológiai vizsgálatok során alkalmas a látens vérfoltok kimutatására, valamint egyéb helyeken jelölőfestékként. Vizes oldatokban az abszorpciós maximuma 495 nanométer, emissziós maximuma 520 nanométer körül van, a pontos érték az oldat pH-jától függ. Izobesztikus pontja 460 nm, azaz ilyen hullámhosszú megvilágításnál az abszorpció minden pH-értéknél azonos.
 • Az emberi szem a 380 és 750 nanométer hullámhosszak közé eső elektromágneses sugárzást érzékeli. Ez frekvenciaértékekben 790-400 terahertz (THz).
 • A nanoszálak a szintetikus szálasanyagok körében folyó fejlesztések legújabb termékei. Átmérőjük legfeljebb néhány száz nanométer (nm). (1 nm = 10–9 m, azaz 1 milliomod milliméter. Ez már az atomok mérettartománya.) Előállításuk nanotechnológiai eljárással történik.
 • A látható fényt a levegőbeli hullámhosszával is jellemezhetjük, ami kb. 380 nanométer (rövidítve 'nm') és 760 nm közé esik.
 • A gélek vagy zselék félszilárd halmazállapotú kolloid anyagok, amelyeket térhálós szerkezet jellemez. Valójában szálerősítés adja meg a kocsonyás, tehát félig szilárd halmazállapotot. A gélben a diszpergált (eloszlatott) anyag folyékony, a diszpergáló közeg pedig szilárd. Az eloszlatott részecskék mérete 1 nanométer és 1 mikrométer között mozog.
 • A repülésben, az ICAO által használt rövidítés az NM vagy nm. A rövidítés az angol "nautical mile" kifejezésből ered. Ugyan az nm az SI-rendszerben a "nanométer" rövidítése, hajózási és repülési térképeken ez természetesen nem okozhat félreértést.
 • A 8–10 nanométer átmérőjű intermedier filamentumok alapegységei hosszúkás fehérje monomerek, melyekből többféle előfordul a szervezetben, és jellemzőek lehetnek az egyes sejttípusokra.
 • A távcső átadásakor csak az OSIRIS nevű műszer volt használható, ez egy képalkotásra és egyszerre több objektum kis felbontású spektroszkópiájára használható eszköz. 365 és 1000 nanométer közti hullámhosszakon érzékeny.
 • Szobahőmérsékleten viszonylag hosszú idő alatt a szilícium felületén egy rendkívül vékony, körülbelül 1 nanométer vastagságú (10 Å) oxidréteg képződik. A folyamatot fel lehet gyorsítani hevítéssel, és tiszta oxigénnel. Ez a folyamat rendkívül jól szabályozható, ami a mikroelektronikai eszközök készítésénél alapvető elvárás.
 • A kerámia önmagában nem tükrözi a fényt, sötét borostyán színű. A tükör fényvisszaverő képességét összesen 12 grammnyi, 18 nanométer vastag alumíniumréteg adja.
 • A nano- az SI-mértékegységrendszerben a 10-9 (0,000000001) szorzótényezőt jelző előtag (betűjele "n"). Leggyakrabban az idő és a hosszúság mértékegységeivel használatos, például az elektronikában vagy a számítógépes rendszerekben mint például 30 nanoszekundum (ns) vagy 100 nanométer (nm).
 • Molekulamérnöki eljárásokkal (pl. a polimerek hosszának és funkciós csoportjának megváltoztatása) megváltoztattatható a sávhézag, ami lehetővé teszi az elektronikus hangolhatóságot. A szerves molekulák optikai abszorpciós együtthatója magas, így kis mennyiségű, általában csupán pár száz nanométer vastagságú anyaggal nagy mennyiségű fényt lehet elnyelni.
 • Az atomerő-mikroszkópia (atomic force microscopy – AFM) vagy pásztázóerő-mikroszkópia (scanning force microscopy – SFM) egy nagyon magas felbontású pásztázószondás-mikroszkópia (scanning probe microscopy – SPM). A nanométer tört részével megegyező felbontásban dolgozik, ami ezerszer jobb, mint az optikai diffrakciós határ.
 • Sejtjeit tanulmányozták tudósok részben mert a Pyrodictium a hőstabilitás egy modellje. A sejt szerkezete egy sima, szabálytalan korong, 3-25 nanométer átmérőjű és legfeljebb 3 nanométer széles. A sejtjei egyedülálló pehelyszerű alakban nőnek. A nagy mérettartománya a sejteknek lehetővé tehetik hogy a Pyrodictium benépesítsen különféle pórusokat a mélytengeri kürtők falában.
 • A hipovírusok sajátos, leegyszerűsödött szerkezetű organizmusok. Valódi külső fehérjeburkuk, kapszidjuk nincsen, ehelyett a gazdasejtből származó, 50-80 nanométer átmérőjű lipidvezikulumokba csomagolják genomjukat és a másolóenzimjüket.
 • A calici vírusok nevüket az elektronmikroszkóp alatt látható 32 darab kehely (latinul calix) alakú struktúrából felépülő alakjukról kapták. Méretük 27-40 nanométer, ikozaéderes szimmetriájúak. Örökítőanyaguk egyszálú RNS(+), melynek mérete 7,3-8,3 kilobázis. Nem rendelkeznek enveloppal (lipidtartalmú burok), kapszidjuk (fehérjeburok) van.
 • A látható spektrum közelében kényelmesebb a méter helyett a nanométer használata. Ebben az esetben a "b" értéke = [...] nm·K.
Advertisement
© dict.cc Hungarian-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!