Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'Uri' from Hungarian to English
úri {adj}gentlemanly
úri {adj}gentlemanlike
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'Uri' from Hungarian to English

úri {adj}
gentlemanly

gentlemanlike
Advertisement
Usage Examples Hungarian
 • A község két régi, 1848 előtt épült úri lakja közül egyiket az Ivándai Karácsony család, a másikat a Rónay család építette.
 • Szűcs Jenő történész szerint, Werbőczy fellépésétől kezdve távolodik el az úri, nemesi osztály a jobbágyságtól. A feudális elnyomó nemesség kizárja a nép túlnyomó részét a tevékeny magyar nemzeti közösségből.
 • Elbeszéléseiben szülőföldje, a Máramarosi-havasok világa jelenik meg gazdag színekkel ábrázolva, másik központi témája a régi úri világ szétbomlása, az "úri" és a "nem úri" ellentéte.
 • A trullo sovrano (jelentése "úri trullo)" Alberobello egyik műemlék épülete.
 • A Monoszló nemzetség régi középkori magyar úri nemzetség.
 • Eleinte mindannyian a „személyzet rabszolgái”, semmit sem tudnak az úri életről.
 • A bérgyilkos a történet során többször megpróbál öngyilkos lenni, de nem jut el a végrehajtásig. Fedőállása van egy úri szabóságban, ahol méretre készítenek öltönyöket.
 • A tömb Széchenyi téri oldalán álló ház két kisebb épületből áll. 1744-től csaknem 100 éven át a Hoitsy (ill. Kajdatsy) család birtokolta, emeletén rangos úri rezidenciát rendeztek be.
 • Magyarországon a 16. században, az úri viseletben a házasemberek előjoga volt szakállt növeszteni.
 • A növény – felsorolt tulajdonságaiból kifolyólag – nem hoz nagy mennyiségű termést, de többnyire jó minőséget ad. A helybeli szőlőtermelők éppen ezek miatt a természetes hozamkorlátozó tulajdonságai miatt „úri szőlő” gúnynévvel illették, mivel megélhetésük a szüretelhető termés mennyiségétől függött, így termesztésére csak úri passzióként gondoltak.
 • Magyarországon az elnevezés az 1870–80-as években terjedt el az elszegényedő, birtokait elveszítő nemességre, amely ragaszkodott társadalmi rangjához és úri életformájához. Többségük köztisztviselői, katonai pályára kényszerült. A 20. század első felében az úri középosztály elnevezést használták e réteg képviselőire.
 • A hímzésekkel rendkívül gazdag motívumkincs hozható létre. Annak függvényében, hogy népi vagy úri hímzésről van-e szó a motívumok használata is változik.
 • Eredetileg az úri passzióból vadászó nemesemberek kísérője és vadászebe volt. Mozgékony, határozott magatartású, bátor és értelmes fajta. Mozgásigénye igen nagy, határozott nevelést igényel.
 • Hivatalos foglalkozását illetően Mizzi Kaspar önmagát „háztulajdonosként” jelölte meg, valójában azonban egyfajta nagyvilági prostituált volt, aki csak magasabb úri társaságból választotta üzletfeleit. Ezt a foglalkozást a bécsi népnyelv az "„Edelhure”" (kb. "„úri szajha”") kifejezéssel jelöli, finomabb körökben a "„szubrett”" megjelölést használták.
 • Az államfogház a Csemegi-kódexben bevezetett szabadságvesztés büntetések közül egy speciális, „kedvezményezett” büntetési nem volt, amely bizonyos politikailag, illetve „erkölcsileg menthető”, „úri” bűncselekményekre volt kiszabható.
 • A zalai úri társadalomban aktívan vett részt: 1883-ban Zala vármegyei bizottsági taggá választották, a Zalaegerszegi úri kaszinó pénztárnoka, valamint a zalaegerszegi teke-egyletnek a tagja illetve a számvizsgálói bizottsági tagja is volt. A söjtöri önkéntes tűzoltó egylet tagja, valamint a valickavölgyi vizitarsulatnak a választmányi tagja is volt.
 • Az 1920. januári nemzetgyűlési választás az úri nagybirtokosokat képviselő KNEP mögött alig elmaradó Nagyatádi Szabó István paraszti érdekeket képviselő, földosztást követelő kisgazda pártjának komoly politikai tényezővé válását hozta. A forradalmak előtti „úri” parlamenthez képest jelentős változás volt a Nagyatádi vezette paraszti származású képviselők tömeges jelenléte, akikre az úri képviselők kezdetben lenézően tekintettek. A tüntető paraszti öntudattal a parlamentbe is csizmában járó paraszt politikusok vita- és előadókészségükkel hamar nehéz parlamenti csatákra kényszerítették arisztokrata képviselőket.
 • A pasziánszjáték nincs rokonságban a kártyavetéssel, más néven kártyajóslással. A pasziánsz egy időtöltésül választott játék, amely a 18. században, Franciaországban vált úri divattá, onnan érkezett hozzánk a 19. század közepén.
 • Az úri szabó foglalkozás egykor számos családban öröklődött; manapság a kihalóban levő szakmák egyike. A régi iparosok kiöregedtek, míg a fiatalokat nem vonzza kellően a terület. A kézi munka háttérbe szorul; míg egy úri szabó 45 óra alatt készít el egy öltönyt, addig az időszükséglet félkonfekcióban csak 10 óra.
Advertisement
© dict.cc Hungarian-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!