Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'axioma' from Dutch to English
NOUN   het axioma | de axioma's
wisk.
axioma {het}
axiom
wisk.
axioma's {mv}
axioms
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'axioma' from Dutch to English

Advertisement
axioma {het}
axiomwisk.
axioma's {mv}
axiomswisk.
Usage Examples Dutch
 • In 1922 verfijnde Skolem de axioma's van Zermelo in de verzamelingenleer door de vage notie van Zermelo van een "definitieve" eigenschap te vervangen met enige eigenschap, die kan worden gecodeerd in de eerste-orde logica.
 • Alternatieve axioma's zijn ook mogelijk. Men kan bijvoorbeeld uitgaan van de eis dat er geen (gewone) driehoeken zijn en elke twee elmenten bevat zijn in een (gewone) vierhoek.
 • Het Peripatetisch axioma luidt: "Niets bereikt het verstand voordat het eerst door de zintuigen is opgepikt" (Latijn: "Nihil est in intellectu quod non sit prius in sensu").
 • Als axioma's met elkaar in tegenspraak zijn, dan is een theorie inconsistent.
 • In 1947 zetten John von Neumann en Oskar Morgenstern vier relatief bescheiden 'rationaliteits'-axioma's uiteen, die zodanig zijn dat elke economische agent, die aan deze axioma's voldoet, een nutsfunctie heeft.
 • De volgende vier axioma's definiëren gelijkheid. Axioma's 2-4 zeggen dat gelijkheid reflexief, symmetrisch en transitief is.
 • Een bewijsvoering volgens de Euclidische methode begint met "definities" en "axioma's".
 • Men kan bewijzen dat voor elk frame met de eigenschap het bijbehorende axioma geldt en andersom.
 • Een axiomatische behandeling van de affiene meetkunde wordt opgebouwd vanuit de axioma's van de geordende meetkunde door twee additionele axioma's toe te voegen.
 • Het blijkt mogelijk te zijn om een volwaardige wiskunde op te bouwen uitgaande van de intuïtionistische axioma's.
 • De continuümhypothese is onafhankelijk van de gebruikelijke axioma's uit de verzamelingenleer, de Zermelo-Fraenkel-axioma's samen met het keuzeaxioma (ZFC).
 • In 1922 verbeterden Adolf Fraenkel en Thoralf Skolem onafhankelijk van elkaar Zermelo's axiomasysteem.
 • De volgende drie basisaxioma’s zijn volgens het Objectivisme de fundamenten van alle kennis.
Advertisement
© dict.cc Dutch-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!