Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'katalyse' from Dutch to English
chem.
katalyse {de}
catalysis
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'katalyse' from Dutch to English

katalyse {de}
catalysischem.
Advertisement
Usage Examples Dutch
 • De anorganische chemie heeft overlap met de katalyse, fysische chemie, elektrochemie, geochemie en mineralogie.
 • De kwantumchemie is het deelgebied van de natuurkunde en de theoretische scheikunde dat tracht chemische verschijnselen zoals chemische binding en katalyse te beschrijven met behulp van de kwantummechanica.
 • Het elektrodemateriaal moet af en toe opnieuw geplatineerd worden om te zorgen voor een goede katalyse van de dissociatie van H2 tot geadsorbeerde atomaire waterstof.
 • Marcus (Marc) Theodorus Maria Koper (Soest, 5 mei 1967) is Nederlands scheikundige en hoogleraar katalyse en oppervlaktechemie aan de Universiteit Leiden.
 • Het mechanisme van enzymatische katalyse is in principe hetzelfde als iedere andere vorm van chemische katalyse.
 • Fenolftaleïne kan bereid worden uit een stoichiometrisch mengsel van gesmolten ftaalzuuranhydride en fenol onder de katalyse met geconcentreerd zwavelzuur.
 • Zijn belangrijkste boek, "La Catalyse en Chimie Organique" (katalyse in organische scheikunde) werd in 1913 gepubliceerd, met een tweede editie in 1920.
 • Op platina gebaseerde heterogene katalyse speelt een grote rol in de petrochemische industrie.
 • Ytterbium wordt onder andere toegepast in optische elementen, bijvoorbeeld in glasvezelversterkers, fosforen en lasers. Het vindt ook toepassing in de katalyse en de metallurgie.
 • Zowel α- als γ-alumina worden veel gebruikt als dragermaterialen in de katalyse. Zij zijn beschikbaar in een grote variëteit aan specifieke oppervlakten.
 • Negatieve katalyse is een onjuiste term voor inhibitie (scheikunde).
 • In 1836 beschreef hij het verschijnsel der katalyse: een stof, katalysator genaamd, kan een chemische reactie versnellen of zelfs mogelijk maken en naderhand onveranderd overblijven.
 • Andere voorbeelden van coördinatieverbindingen zijn met name te vinden in de katalyse, maar ook in geneesmiddelen, kleurstoffen en enzymen.
 • In het laboratorium is de verbinding te synthetiseren uit ftaalzuuranhydride en o-hydrochinon of 1,2-didroxybenzeen onder katalyse van een lewiszuur zoals aluminiumchloride.
 • Alternatieven voor het gebruik van halon zijn bijvoorbeeld inerte gassen. Hiervan is echter veel meer nodig omdat ze de brand door verstikking blussen en niet door negatieve katalyse.
 • Deze eigenschap is van bijzonder belang in het gebruik van materialen in processen zoals adsorptie, heterogene katalyse en oppervlaktechemie.
Advertisement
© dict.cc Dutch-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!