Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'niveau' from Dutch to English
NOUN   het niveau | de niveaus
niveau {het}level
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'niveau' from Dutch to English

niveau {het}
level
Advertisement
Usage Examples Dutch
 • Daarna volgt niveau 1. Op dit niveau identificeert het diagram de belangrijkste bedrijfsprocessen welke later weer verder geanalyseerd kunnen worden.
 • De club startte in Divisie 3, wat toen het tweede provinciale niveau was, en speelde zijn hele geschiedenis op dat niveau.
 • Afhankelijk van het niveau speelt een team een competitie op landelijk niveau (CFA en CFA2), regionaal niveau (tussen het zesde en negende niveau in de voetbalpiramide) of op districtsniveau (vanaf het negende niveau en lager).
 • Anders dan bij TOEFL is er voor elk niveau een aparte toets.
 • De Division 2 is sinds 2006 het vierde niveau van het voetbal in Zweden.
 • Het herenteam van Canterbury speelt in Engeland op het een na hoogste niveau, het damesteam speelt hoogste niveau. De dames kwamen ook een paar keer uit op Europees niveau.
 • Op het niveau van een rajon werden partijcomités raikom (райком) genoemd, op oblast-niveau obkom (обком), vroeger, tot 1929, gubkom (губком) genoemd (naar de bestuurlijke eenheid goebernija) en gorkom (горком) op stedelijk niveau.
 • Bij gemengd treinverkeer in ERTMS niveau 2 en niveau 3 is de volgafstand (headway) tussen treinen afhankelijk van het ERTMS-niveau van de trein die gevolgd wordt.
 • Om het benodigde SIL niveau te behalen is een risico-analyse benodigd waarna alle systeemcomponenten moeten voldoen aan dit niveau.
 • Van 1963 t/m 1974 was de Regionalliga het 2e niveau in Duitsland. Vanaf 2008 het 4e niveau.
 • Een speler mag alleen andere spelers uitdagen die boven hem staan, maar maximaal één niveau hoger.
 • Het niveau van de Realschule ligt tussen dat van de Hauptschule (lager niveau) en het gymnasium (hoger niveau). Het is in "grote lijnen" te vergelijken met het vmbo-t/havo in Nederland.
 • In 1994 werd een doorstart gemaakt op het vijfde niveau en de ploeg kwam al snel weer op het derde niveau.
 • In Zwitserland vinden op verschillende niveaus verkiezingen plaats, namelijk op nationaal niveau, kantonnaal niveau en op gemeentelijk niveau.
 • Anneessens is gebouwd op drie verschillende niveaus.
Advertisement
© dict.cc Dutch-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!