Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'CO2' from Norwegian to English
kjemi
karbondioksid {n} <CO2>
carbon dioxide <CO2>
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'CO2' from Norwegian to English

karbondioksid {n} <CO2>
carbon dioxide <CO2>kjemi
Advertisement
Usage Examples Norwegian
 • I Norge er CO2-avgiften er en miljøavgift, og satsen pr.
 • Store konsentrasjoner av CO2 dreper havorganismer, og CO2 løst i havvann vil over tid likevektes med CO2 i atmosfæren slik at lagringen ikke blir permanent.
 • Når et utbrudd oppstår, vil en stor CO2-sky formes over innsjøen og spre seg til områdene rundt.
 • Med 10,1 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger (2018) er Tønsberg en av de byene i Norge med høyest CO2-utslipp per innbygger.
 • Utsiraformasjonen består av store mengder porøs sandstein og skifer, og brukes til å lagre CO2 fra Sleipnefeltet.
 • Ved forbrenning av stoffer som inneholder karbon med tilstrekkelig oksygen oppstår CO2.
 • Equinor er involvert i de tre største CO2-rensingsprosjektene i verden: Lagring i Sleipnerfeltet og utskillelsen av CO2 på Snøhvitfeltet og på In Salah-feltet i Algerie.
 • CO2-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap.
 • Med ett enzymmolekyl kan millioner av CO2-molekyler bli omdannet per minutt. Uten enzymet blir bare ett molekyl CO2 omdannet i samme tidsrom.
 • Røyken etter forbrenningen inneholder vanndamp og en del CO2.
 • Selv om trærne opptar inntil 20 % mere CO2 ved den forhøyede CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, utgjør avskogingen et tilskudd av mere enn 1 Gt karbon hvert år.
 • Reformering fra naturgass gir imidlertid ikke rent hydrogen, det blir også dannet noe CO2.
 • Utslipp av CO2 er den største klimabelastningen fra gasskraftverk.
 • Luftens karbondioksid står i en dynamisk likevekt med CO2 i verdenshavenes vannmasser, der CO2 løser seg i havvannet (og derved blir til kullsyre, H2CO3).
 • En CO2-kvote eller klimakvote gir rett til å slippe ut ett tonn av klimagassen CO2.
 • Det største karbonsluket er havet som tar opp CO2-gass via mekanismer som har å gjøre med at havvann fysisk har evne til å løse opp CO2 (beskrevet ved Henrys lov), samt biologiske prosesser der CO2 inngår.
 • En betydelig andel av CO2-utslippene i Norge skjer fra norsk sokkel.
 • Vi kan nå regne ut antallet CO2 molekyler som ble dannet.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!