Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'Evripides' from Norwegian to English
hist.litt.teater
Evripides {m}
Euripides
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Evripides' from Norwegian to English

Evripides {m}
Euripideshist.litt.teater
Advertisement
Usage Examples Norwegian
 • ... , "Bakchai") er en tragedie av den greske dramatikeren Evripides.
 • Den barnløse Xuthus i Evripides’ drama "Ion" konsulterer Trofonios på vegen til Delfi.
 • Fortellingen om Orestes var emnet i "Orestien" av Aiskhylos, i "Elektra" av Sofokles og "Elektra" av Evripides, "Ifigeneia i Tauris" og "Orestes" av Evripides.
 • Anaxagoras utøvde stor innflytelse på samtid og ettertid, f.eks. på Evripides.
 • Dikterne Aiskhylos og Evripides diskuterer heftig hvem som er den beste tragediedikteren.
 • Tilskrivingen til Evripides er fortsatt kontroversielt, og det er bemerkelsesverdig at filologen Albin Lesky som i sin bok "Den greske tragedie" inngående har omtalt alle Evripides’ tragedier, ikke nevner "Rhesos" blant hans verker.
 • Fra dikteren Sofokles er det bevart de tre tragediene Kong Oidipus, Antigone og Oidipus i Kolonos, og fra Aiskhylos har vi tragedien De syv mot Theben som også gir bakgrunnen for Evripides’ skuespill.
 • "Ifigeneia i Aulis " (gresk: Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι) er det siste av de bevarte verkene av den greske forfatteren Evripides.
 • Danaidene er blant annet omtalt av Pausanias, Apollodorus, Hyginus, Herodot og Evripides.
 • Trojanerinnene (gresk: Τρῳάδες) er et skuespill, en tragedie, av den greske forfatteren Evripides.
 • Hans skuespill, som det også var tilfellet med Menandros, var preget av og etterligninger av Evripides.
 • Det er sagt at Evripides benyttet Neofrons tragedie som utgangspunkt for sin egen tragedie av samme innhold, og med samme tittel, "Medeia", men moderne forskning er delt i synet på hvilke av dramatikerne som var først ute.
 • Blant Evripides’ bidrag, framhever Haigh stykkene "Theristai" (431 f.Kr.), "Sisyfos" (415 f.Kr.) og "Alkestis" som Evripides fikk lov til å presentere som erstatning for det tradisjonelle satyrspillet.
 • Aiskhylos (i trilogien "Orestien") og Evripides (Elektra) har også skrevet om denne dramatiske myten, men behandlet emnet annerledes.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!