Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'Kutte' from Norwegian to English
VERB   å kutte | kutter | kutta / kuttet | kutta / kuttet
å kutteto cut
2
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Kutte' from Norwegian to English

å kutte
to cut
Advertisement
Usage Examples Norwegian
 • En stiftløs stiftemaskin holder ark sammen ved å kutte og bøye papiret uten bruk av metallstifter.
 • Det vanligste bruksområdet for en machete er å kutte seg gjennom tykk vegetasjon, men kan også brukes som et angrepsvåpen.
 • Hos rovdyrene er fire av kinntennene utformet slik at de danner et nærmest perfekt kutte-/skjæreredskap.
 • Det fins ingen direkte behandling av melkeallergi, bortsett fra å kutte ut melkeprodukter.
 • I tillegg er det flere områder og initiativer Findus Norge og mor-selskapet Nomad Foods engasjerer seg, deriblant å kutte matsvinn.
 • Ved å kutte av hjørnene på en kube uten at de nye sidene møter hverandre, får vi et polyeder med seks oktogonale sider og åtte trekantede.
 • Sumererne og egypterne brukte bronse til å utvikle våpen ut av sikle-sverdet, som igjen er en utvikling fra øksen, som brukes til å kutte korn.
 • Grensaks er en større versjon med langt håndtak og tohåndsbetjening for grener større enn rosesakser kan kutte.
 • For eksempel kan et prosjekt fullføres raskere ved å øke budsjettet eller kutte omfanget.
 • Tappen brukes for å kutte hundelen av gjengeparet (for eksempel en mutter), mens snittet brukes for å kutte handelen (for eksempel en maskinskrue).
 • Boltkuttere med glassfiberhåndtak kan brukes til å kutte strømførende ledninger og er nyttige under redningsaksjoner.
 • Landene ble 26. juli 2022 enige om å kutte gassbruken med 15 % fra 1. august. Vedtaket gjelder frem til 31. mars 2023.
 • Løsningen var, argumenterte de, å kutte skattene over hele linjen, særlig i den øvre inntektsgruppen for å oppmuntre private investeringer.
 • Håret vil ikke strekke seg sammen med tåens hevelse, og vil derfor kutte gjennom huden i alvorlige tilfeller.
 • Noen nyere skjøteledninger har termisk sikring som skal kutte strømmen ved varmgang.
 • Følgende spillere ble frigitt for å kutte spillerstallen til 53 spillere før første uke av seriespillet.
 • Systemet ikke kan håndtere glassavfall fordi glass i seg selv kan ødelegge anlegget og kutte opp poser.
 • Kuttisme er et nyord som ble introdusert i det norske språket i 1993, med betydning «vilje til å kutte priser» eller «vilje til å kutte kostnader».
 • Reformforslaget skapte mye uro, blant annet fordi regjeringen ønsket å kutte stønaden til unge uføre for å spare 89 millioner kroner.
 • Den 17. februar 2020 ble det kjent at selskapet ville kutte [...] avganger.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!