Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for La from Norwegian to English
VERB1   å legge | legger | la | lagt
VERB2   å la | lar | lot | latt
å lato let
6
Nouns
kjemi
lantan {n} <La>
lanthanum <La>
3 Words
La det være!Drop it! [Stop doing that!]
unverified La meg sjekkeLet me suss out
La oss gå!Let's go!
La oss gå!Let us go!
4 Words
ordtak
La sovende hunder ligge.
Let sleeping dogs lie.
unverified
uttrykk
La være å tøyse!
Don't be silly!
unverified
uttrykk
La være å tøyse!
Do not fool around!
å la fantasien løpe frittto let one's imagination run free
unverified å la seg inspirere av noe/noen">noento draw (one's) inspiration from sb./sth.
5+ Words
La meg være (i fred)!Leave me alone!
La oss ta ... for eksempel.Let's take ... as an example.
La oss ta for eksempel ...Let's take, for example, ...
unverified å la noen">noen falle med ansiktet nedto let sb. fall face down
ikke la noe middel (være) uforsøktto leave no stone unturned
Fiction (Literature and Film)
filmF
La det ikke bli dag
Hold Back the Dawn [Mitchell Leisen]
17 translations
To translate another word just start typing!
Advertisement
© dict.cc 2022
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!