Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'evolusjons­biologi' from Norwegian to English
NOUN   (en) evolusjonsbiologi | evolusjonsbiologien | - | -
akad.biol.
evolusjonsbiologi {m}
evolutionary biology
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'evolusjons­biologi' from Norwegian to English

evolusjonsbiologi {m}
evolutionary biologyakad.biol.
Advertisement
Usage Examples Norwegian
 • Evolusjonspsykologi utgjør ikke ett enkelt felt innen psykologien, men en grunnleggende metateoretisk tilnærming som kan integrere hele psykologifaget på samme måte som evolusjonsbiologi har innen biologien.
 • Innenfor evolusjonsbiologi er genduplikasjon sett på som en vesentlig drivkraft bak evolusjon.
 • Det er en seiglivet misforståelse at den sterkestes rett har noe med evolusjon å gjøre, eller til å med kan rettferdiggjøres ved hjelp av evolusjonsbiologi.
 • Morfologi er en viktig forutsetning for mange andre biologiske disipliner, f.eks. evolusjonsbiologi og fysiologi.
 • I tillegg har økologien tilknytninger til andre vitenskaper som blant annet samfunnsfag via bevaringsbiologi, evolusjonsbiologi via evolusjonær økologi og medisin via medisinsk økologi.
 • Evolusjonær økologi er et biologisk forskningsfelt i skjæringspunktet mellom evolusjonsbiologi og økologi.
 • Boken regnes som en av de viktigste vitenskapelige bøkene gjennom tidene, og la grunnlaget for moderne evolusjonsbiologi.
 • Stenøien har vitenskapelige arbeider innen evolusjonsbiologi på ulike modellorganismer, først og fremst torvmoser ("Sphagnum").
 • Ved siden av sitt faglige arbeid har han særlig vært opptatt av filosofi, evolusjonsbiologi og menneskesyn i sine populærvitenskapelige arbeider.
 • virus og forbedre kunnskapen som er tilgjengelig for forskere innen evolusjonsbiologi.
 • Feltet er tett knyttet til evolusjonsbiologi og fylogenetikk Røttene til feltet strekker seg tilbake til Antikken, men ble først et samlet fagfelt i Renessansen gjennom arbeidene til Pierre Belon, som arbeidet med likhetene i skjelettet til pattedyr (menneske) og fugler.
 • En hanrei eller cuckold er ektemannen til en utro kone. Innen evolusjonsbiologi blir begrepet også brukt om hanner som uten å vite det oppfostrer avkom som genetisk ikke er sine egne.
 • Han er en velkjent forfatter av populærvitenskapelige bøker om nevrovitenskap og evolusjonsbiologi, inkludert hybriden nevrodarvinisme mellom disse to feltene.
 • Populasjonsgenetikk utgjorde en viktig komponent i den moderne syntesen innen evolusjonsbiologi på 1920 og 30-tallet. Sentrale aktører her var Sewall Wright, J. B. S. Haldane og Ronald A. Fisher.
 • Siden 2003 har han vært professor i evolusjonsbiologi ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo.
 • Hovedsatsingsområdene er romlig økologi, statistisk metodeutvikling, klimaeffektforskning, evolusjonsbiologi, molekylær økologi, invasjonsbiologi og økologi av hjortedyr.
 • Dagen markeres for å fremme Darwins bidrag til evolusjonsbiologi, og framfor alt vitenskap i sin alminnelighet.
 • European Society for Evolutionary Biology har en pris for ekstraordinære unge forskere innen evolusjonsbiologi kalt The John Maynard Smith Prize.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!