Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'mF' from Norwegian to English
fjerns.
mellombølge {m/f} <MB, MF>
medium wave <MW>
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'mF' from Norwegian to English

mellombølge {m/f} <MB, MF>
medium wave <MW>fjerns.
Advertisement
Usage Examples Norwegian
  • Slagsvold studerte frem til 2020 teologi og religion ved MF vitenskapelig høyskole og har gjennomført praktisk-teologisk utdanning.
  • Han ble førsteamanuensis i nytestamentlig teologi ved MF i 1994, og professor samme sted fra 2005.
  • Fretheim har mellomfag i sosialantropologi (1996) og historie (1999) fra Universitetet i Oslo og tok embetseksamen i teologi ved MF i 1996.
  • Dette viste seg blant annet under en omfattende redningsaksjon i 1966, hvor MF «Skagerak» kom i havsnød 28 nautiske mil fra Hirtshals.
  • Han har også det praktisk-teologiske seminar fra MF.
  • Merket "mp" indikerer ikke noe eksakt volum; det markerer snarere at passasjen skal spilles noe høyere enn passasjer markert med "p" og noe lavere enn passasjer markert med "mf".
  • MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn [...] er en norsk privat vitenskapelig høyskole.
  • Blant nyere tids kulturminner prioriteres foruten bygninger (både eksteriør og interiører) og bygningsmiljøer også kulturlandskap, fartøyer, kjøretøyer, kraftstasjoner og -demninger og andre kulturminner som viser framveksten av dagens samfunn.
  • På grunn av at Samferdselsdepartementet har stilt krav til miljøvennlige drivemetoder i fordeling av konsesjonsrett på riksvegferjer, har gassdrift blitt attraktivt for ferjerederier som Fjord1.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!