Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for (a) from English to Polish
[przedimek nieokreślony przed spółgłoską]a [indefinite article before consonants]
Nouns
geol.wymiary
akr {m}
acre <a.>
fiz.
amper {m} <A>
ampere <A>
geol.wymiary
ar {m}
are <a>
2 Words: Others
trochę {adv}a bit
3 Words: Others
parę {adj}a couple (of) [two, a few]
filmlit.teatr
Sen nocy letniej [Szekspir]
A Midsummer Night's Dream [Shakespeare]
kwadrans poa quarter past
za kwadransa quarter to
rok temu {adv}a year ago
przed rokiem {adv}a year ago
za roka year hence
znany także jakoalso know as <A.K.A., a.k.a., aka>
z dala {adv}at a distance
cudem {adv}by a miracle
idiom
Weź się w garść!
Get a grip!
zaraz {adv} [za chwilę]in a moment
idiom
krótko i węzłowato {adv}
in a nutshell
Zgoda! Umowa stoi.It's a deal. [coll.]
raz w miesiącu {adv}once a month
raz w tygodniu {adv}once a week
dość długoquite a while
idiom
na kopy [pot.] [obfity]
ten a penny [Br.] [coll.] [plentiful]
dwa razy w tygodniu {adv}twice a week
Co za tupet!What a cheek!
Jaka szkoda!What a pity!
Co za ulga!What a relief!
w ciągu (jednego) tygodniawithin a week
niewątpliwie {adv}without a doubt
3 Words: Verbs
prawo
zrzec się roszczenia [dok.]
to abandon a claim
odpowiedzieć na pytanie [dok.]to answer a question
odpowiadać na pytanie [niedok.]to answer a question
przemyć ranę [dok.]to bathe a wound
zarezerwować bilet [dok.]to book a ticket
rezerwować bilet [niedok.]to book a ticket
sport
pobić rekord [dok.]
to break a record [e.g. race]
internet
przeglądać stronę internetową [niedok.]
to browse a website
przyjąć wniosek [dok.]to carry a motion [adopt, pass]
rzucić okiem [dok.]to cast a glance
potwierdzić rezerwację [dok.]to confirm a booking
urodzić dziecko [dok.]to deliver a baby
umrzeć jako męczennik [dok.]to die a martyr
wyciągnąć wniosek [dok.]to draw a conclusion
napomknąć [dok.]to drop a hint
zarabiać na życie [niedok.]to earn a living
prawo
złożyć [dok.] pozew
to file a complaint
wykonywać zawód [niedok.]to follow a profession
ustawiać się w kolejce [niedok.]to form a queue
ustawić się w kolejce [dok.]to form a queue [Br.]
inform.
sformatować dysk (komputerowy) [dok.]
to format a disk
inform.
formatować dysk (komputerowy) [niedok.]
to format a disk
dostać burę [dok.]to get a scolding
naprowadzić kogoś [dok.]to give sb. a hint
wypróbować coś [dok.]to give sth. a try [coll.]
wziąć prysznic [dok.]to have a shower
brać prysznic [niedok.]to have a shower
spróbować [dok.]to have a try
dokonać [dok.] wyboruto make a choice
dokonywać [niedok.] wyboruto make a choice
robić różnicę [niedok.]to make a difference
złożyć obietnicę [dok.]to make a promise
składać [niedok.] obietnicęto make a promise
żywić żal [niedok.]to nurse a grievance
złożyć wizytę [dok.]to pay a visit
składać [niedok.] wizytęto pay a visit
wysłać list [dok.]to post a letter
wysyłać list [niedok.]to post a letter
przygotować lekcję [dok.]to prepare a lesson
przygotowywać lekcję [niedok.]to prepare a lesson
przedstawiać wniosek [niedok.]to propose a motion
popierać wniosek [niedok.]to second a motion
mot.
odpalić [dok.] samochód
to start a car
odpalić [dok.] silnikto start a motor
zawrzeć rozejm [dok.]to strike a truce
złożyć wniosek [dok.]to table a motion
idiom
zrozumieć aluzję [dok.]
to take a hint
foto.
sfotografować [dok.]
to take a photograph
foto.
fotografować [niedok.]
to take a photograph
iść na skróty [niedok.]to take a shortcut
kłamać [niedok.]to tell a lie
3 Words: Nouns
przedłużenie {n} o tydzieńa week's grace
bank.
Amerykańskie Stowarzyszenie {n} Bankowców
American Bankers' Association <A.B.A.>
pół roku {noun}half a year
nauka
magister {m} [osob.] nauk humanistycznych
Master of Arts <M.A.>
4 Words: Others
non-stop {adv} [pot.] [przez całą dobę]24 hours a day
idiom
na kopy [pot.] [obfity]
a dime a dozen [Am.] [coll.] [plentiful]
na skutek czegoś {adv} [gen.]as a consequence of sth.
w tempie ślimaka {adv} [przen.]at a snail's pace [fig.]
o mały włos {adv}by a (cat's) whisker
długo {adv}for a long time
na długo {adv}for a long time
na okres próbny {adv}for a trial period [on probation]
idiom
hojny aż do przesady {adj}
generous to a fault
Jestem wegetarianką.I am a vegetarian. [female].
Jestem wegetarianinem.I am a vegetarian. [male]
Nie jestem stąd.I'm a stranger here.
w nowym świetle {adv}in a new light
To żadna tajemnica.It's hardly a secret.
idiom
nie zmrużyć oka [dok.]
not sleep a wink
codziennie {adv}on a daily basis
To translate another word just start typing!
a [indefinite article before consonants]
[przedimek nieokreślony przed spółgłoską]

acre <a.>
akr {m}geol.wymiary
Advertisement
ampere <A>
amper {m} <A>fiz.
are <a>
ar {m}geol.wymiary

a bit
trochę {adv}

a couple (of) [two, a few]
parę {adj}
A Midsummer Night's Dream [Shakespeare]
Sen nocy letniej [Szekspir]filmlit.teatr
a quarter past
kwadrans po
a quarter to
za kwadrans
a year ago
rok temu {adv}

przed rokiem {adv}
a year hence
za rok
also know as <A.K.A., a.k.a., aka>
znany także jako
at a distance
z dala {adv}
by a miracle
cudem {adv}
Get a grip!
Weź się w garść!idiom
in a moment
zaraz {adv} [za chwilę]
in a nutshell
krótko i węzłowato {adv}idiom
It's a deal. [coll.]
Zgoda! Umowa stoi.
once a month
raz w miesiącu {adv}
once a week
raz w tygodniu {adv}
quite a while
dość długo
ten a penny [Br.] [coll.] [plentiful]
na kopy [pot.] [obfity]idiom
twice a week
dwa razy w tygodniu {adv}
What a cheek!
Co za tupet!
What a pity!
Jaka szkoda!
What a relief!
Co za ulga!
within a week
w ciągu (jednego) tygodnia
without a doubt
niewątpliwie {adv}

to abandon a claim
zrzec się roszczenia [dok.]prawo
to answer a question
odpowiedzieć na pytanie [dok.]

odpowiadać na pytanie [niedok.]
to bathe a wound
przemyć ranę [dok.]
to book a ticket
zarezerwować bilet [dok.]

rezerwować bilet [niedok.]
to break a record [e.g. race]
pobić rekord [dok.]sport
to browse a website
przeglądać stronę internetową [niedok.]internet
to carry a motion [adopt, pass]
przyjąć wniosek [dok.]
to cast a glance
rzucić okiem [dok.]
to confirm a booking
potwierdzić rezerwację [dok.]
to deliver a baby
urodzić dziecko [dok.]
to die a martyr
umrzeć jako męczennik [dok.]
to draw a conclusion
wyciągnąć wniosek [dok.]
to drop a hint
napomknąć [dok.]
to earn a living
zarabiać na życie [niedok.]
to file a complaint
złożyć [dok.] pozewprawo
to follow a profession
wykonywać zawód [niedok.]
to form a queue
ustawiać się w kolejce [niedok.]
to form a queue [Br.]
ustawić się w kolejce [dok.]
to format a disk
sformatować dysk (komputerowy) [dok.]inform.

formatować dysk (komputerowy) [niedok.]inform.
to get a scolding
dostać burę [dok.]
to give sb. a hint
naprowadzić kogoś [dok.]
to give sth. a try [coll.]
wypróbować coś [dok.]
to have a shower
wziąć prysznic [dok.]

brać prysznic [niedok.]
to have a try
spróbować [dok.]
to make a choice
dokonać [dok.] wyboru

dokonywać [niedok.] wyboru
to make a difference
robić różnicę [niedok.]
to make a promise
złożyć obietnicę [dok.]

składać [niedok.] obietnicę
to nurse a grievance
żywić żal [niedok.]
to pay a visit
złożyć wizytę [dok.]

składać [niedok.] wizytę
to post a letter
wysłać list [dok.]

wysyłać list [niedok.]
to prepare a lesson
przygotować lekcję [dok.]

przygotowywać lekcję [niedok.]
to propose a motion
przedstawiać wniosek [niedok.]
to second a motion
popierać wniosek [niedok.]
to start a car
odpalić [dok.] samochódmot.
to start a motor
odpalić [dok.] silnik
to strike a truce
zawrzeć rozejm [dok.]
to table a motion
złożyć wniosek [dok.]
to take a hint
zrozumieć aluzję [dok.]idiom
to take a photograph
sfotografować [dok.]foto.

fotografować [niedok.]foto.
to take a shortcut
iść na skróty [niedok.]
to tell a lie
kłamać [niedok.]

a week's grace
przedłużenie {n} o tydzień
American Bankers' Association <A.B.A.>
Amerykańskie Stowarzyszenie {n} Bankowcówbank.
half a year
pół roku {noun}
Master of Arts <M.A.>
magister {m} [osob.] nauk humanistycznychnauka

24 hours a day
non-stop {adv} [pot.] [przez całą dobę]
a dime a dozen [Am.] [coll.] [plentiful]
na kopy [pot.] [obfity]idiom
as a consequence of sth.
na skutek czegoś {adv} [gen.]
at a snail's pace [fig.]
w tempie ślimaka {adv} [przen.]
by a (cat's) whisker
o mały włos {adv}
for a long time
długo {adv}

na długo {adv}
for a trial period [on probation]
na okres próbny {adv}
generous to a fault
hojny aż do przesady {adj}idiom
I am a vegetarian. [female].
Jestem wegetarianką.
I am a vegetarian. [male]
Jestem wegetarianinem.
I'm a stranger here.
Nie jestem stąd.
in a new light
w nowym świetle {adv}
It's hardly a secret.
To żadna tajemnica.
not sleep a wink
nie zmrużyć oka [dok.]idiom
on a daily basis
codziennie {adv}
Advertisement
© dict.cc 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!