Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'kierownik biura' from Polish to English
zawód
kierownik {m} biura [osob.]
chief clerk
zawód
kierownik {m} biura [osob.]
office manager
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'kierownik biura' from Polish to English

kierownik {m} biura [osob.]
chief clerkzawód

office managerzawód
Advertisement
Usage Examples Polish
 • Ojciec pracował jako kierownik biura w fabryce mydła.
 • Jego ojcem był Józef Nowak, starosta w Bohorodczanach w województwie stanisławowskim, a w czasie wojny kierownik Biura Okręgowego Delegata Rządu w Krakowie.
 • Świerczewskiego w Elblągu oraz jako kierownik Biura Konstrukcji Turbin w Elblągu przy Zakładzie Turbin PG w Gdańsku.
 • W 2002 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Wcześniej pracował jako kierownik biura poselskiego AWS, a następnie asystent wicemarszałka województwa.
 • Mieczysław Pęczalski – kierownik biura technicznego CWL oraz inż.
 • Początkowo kierownik Biura Ekonomicznego przy Prezydium PKWN, 11 grudnia 1944 został kierownikiem Resortu Przemysłu.
 • Członek Wydziału Finansowego Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. Kierownik Biura Prezydialnego Departamentu Wojskowego Sekcji Zachodniej Naczelnego Komitetu Narodowego w 1914 roku.
 • Polskę w Komisji Macmillana reprezentował mjr dr Karol Estreicher jr (1906-1984) jako kierownik Biura Rewindykacji Strat Kulturalnych rządu RP w Londynie D.
 • Pracował w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, zakładach Anilany, a także jako kierownik biura i wiceprezes ogniska w Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej w Łodzi.
 • Od 1934 kierownik biura do spraw zagranicznych NSDAP, zwanego najpierw Büro Ribbentrop, a następnie Dienststelle Ribbentrop.
 • W latach 1944–1947 pierwszy, po II wojnie światowej, kierownik Biura Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej, w latach 1947–1949 Biura Kontroli przy Radzie Państwa.
 • Pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w latach 2000–2010 (analityk, koordynator projektu, kierownik Biura Analiz od 2002, zastępca dyrektora).
 • Od 2000 pracował w oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, początkowo jako zastępca dyrektora, następnie kierownik biura kontroli, dyrektor oddziału ARiMR, kierownik biura terenowego w Kłobucku.
 • Od 1986 r. kierownik Biura Badań i Analiz Statystycznych przy Radzie Głównej PTS.
 • Petro Fedun ps. "Połtawa" (ur. 24 lutego 1919 w Sznyrowie, zm. 22 grudnia 1951) – pułkownik UPA, członek i kierownik biura informacji UHWR, nacjonalista.
 • Tu przebył wszystkie szczeble kariery zawodowej, poczynając od stanowiska instruktora programowego, następnie kierownika działu programowego i wiele ostatnich lat życia jako kierownik Biura Oddziału i BORT-u oraz sekretarz Zarządu Oddziału PTTK.
 • W latach 1951–1956 kolejno redaktor, kierownik działu i zastępca redaktora naczelnego Państwowego Wydawnictwa „Iskry”, w latach 1957–1963 kierownik Biura Współpracy z Zagranicą przy NK ZSL; od 1957 związany z redakcją miesięcznika „Wieś Współczesna” – sekretarz redakcji (1957), zastępca redaktora naczelnego (1957–1965), redaktor naczelny (1965–1980 i 1981–1990).
 • Działacz organizacji młodzieżowych po 1945; w latach 1949–1951 kierownik biura Cechu Rzemiosł Różnych; w latach 1956–1962 dziennikarz w „Tygodniku Demokratycznym”, a w latach 1966–1973 przewodniczący Zarządu Wydawnictwa „Epoka” (ponownie od 1988).
 • Po studiach przez dwa lata odbywał służbę wojskową i pracował w Stoczni Marynarki Wojennej jako kierownik biura konstrukcyjnego, które stworzył [...].
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!