Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'podziemny' from Polish to English
podziemny {adj}underground
bud.
garaż {m} podziemny
underground garage
tech.
kabel {m} podziemny
underground cable
3 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Polish
 • Pod placem przed głównym wejściem wyburzono podziemny schron z okresu II wojny światowej, korzystając z metody mikrowybuchów, do której zużyto ok.
 • Przyjaciele przygotowali dla niego podziemny bunkier, gdzie mógł w spokoju kontynuować swoje postanowienie.
 • W dniu 29 października 2012 roku została oddana do użytku nowa hala dworca, a 2 lutego 2013 roku podziemny terminal dla autobusów miejskiego transportu zbiorowego.
 • Wnętrzniaczek podziemny ("Gastrosporium simplex" Mattir.) – gatunek grzybów z rodziny wnętrzniaczkowatych ("Gastrosporiaceae").
 • Grzyb podziemny występujący w górskich lasach.
 • Żyje w wilgotnych lasach tropikalnych. Prowadzi podziemny tryb życia ryjąc korytarze.
 • Ściany jaskini są mokre. W studniach występuje podziemny deszcz.
 • Wierny papieżowi lecz nie uznawany przez władze ChRL Kościół podziemny jest aktywny.
 • Do 2021 miał tu powstać podziemny parking wielopoziomowy na około 110 pojazdów.
 • Tukotuko magellański, podobnie jak pozostałe gatunki z rodzaju "Ctenomys," prowadzą podziemny tryb życia. Są roślinożercami.
 • Urodził tu się podziemny biskup greckokatolicki Petro Kozak.
 • Aken – w mitologii staroegipskiej opiekun łodzi, którą podróżował Ra podczas swej nocnej wędrówki przez świat podziemny.
 • Amfisbeny, obrączkowce, zwitniki (Amphisbaenia) – klad gadów łuskonośnych (klasyfikowany niekiedy w randze podrzędu), prowadzących podziemny tryb życia.
 • Żywi się żabami, innymi wężami oraz gryzoniami. Prowadzi podziemny tryb życia.
 • Ociemkowate charakteryzują się zredukowanymi oczami i krótkim ogonem zakończonym kolcem. Prowadzą podziemny tryb życia.
 • W skład grupy warownej wchodziło 6 schronów bojowych połączonych podziemnym korytarzem, podziemny magazyn i koszary.
 • W marcu 1972 r. podziemny biskup Bedřich Provazník wyświęcił go na diakona, a w maju tego samego roku na kapłana.
 • W Sima Pumacocha występuje ciąg studni oraz płynie podziemny strumień, który tworzy liczne wodospady [...].
 • Kretoszczurek srebrzysty zamieszkuje sawanny i tereny zalesione. Wiedzie samotniczy, podziemny tryb życia [...].
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!