Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for '(high)' from English to Slovak
ADJ   high | higher | highest
NOUN   a high | highs
vysoký {adj}high
3
drogy
naťahaný {adj} [sl.]
high [sl.] [intoxicated by alcohol or a drug]
drogy
nadopovaný {adj}
high [sl.] [on a drug]
drogy
nadrogovaný {adj}
high [sl.] [on a drug]
drogy
zhulený {adj} [sl.]
high [sl.] [on a drug]
drogy
sfetovaný {adj} [sl.]
high [sl.] [on a drug]
drogy
natripovaný {adj} [sl.]
high [sl.] [on a drug]
Nouns
meteor.
výš {f}
high
2 Words: Others
Daj na to! [ľud.]High five! [Am.]
načase {adv} [najvyšší čas]high time
luxusný {adj}high-end
špičkový {adj}high-end
pre náročnýchhigh-end
vysokovýkonný {adj}high-performance
tech.
vysokovýkonný {adj}
high-powered
vplyvný {adj}high-powered [having a great deal of influence]
významný {adj} high-powered [having a great deal of power and influence]
vysokopostavený {adj} high-powered [high-level, having a great deal of power]
priťahujúci pozornosť {adj}high-profile [attracting much attention]
priťahujúci publicitu {adj}high-profile [attracting publicity]
ostro sledovaný {adj} [prípad ap.]high-profile [case etc.]
exponovaný {adj} [vystavený zvýšenému záujmu]high-profile [exposed to increased attention]
významný {adj} [človek]high-profile [person]
význačný {adj} [človek]high-profile [person]
prominentný {adj} [človek]high-profile [person]
vysokopostavený {adj}high-ranking
voj.
s vysokou hodnosťou
high-ranking
rizikový {adj}high-risk
samopašný {adj}high-spirited
rozpustilý {adj}high-spirited
roztopašný {adj}high-spirited
technologicky špičkový {adj}high-tech
založený na špičkových technológiách {adj}high-tech
2 Words: Verbs
mieriť vysoko [nedok.] [snažiť sa veľa dosiahnuť]to aim high [try to achieve a lot]
tľapnúť si [dok.] [na pozdrav al. na znak radosti]to high five [Am.]
2 Words: Nouns
pol.práv.
velezrada {f}
(high) treason
pol.práv.
vlastizrada {f}
(high) treason
arch.
vysoký oblúk {m}
high arch
urodzenosť {f}high birth
stav.
vysoká budova {f}
high building
nehnut.stav.
vysoký strop {m}
high ceiling
pol.
vysoký komisár {m}
high commissioner
vysoká účinnosť {f}high efficiency
vysoký plot {m}high fence
med.
vysoká horúčka {f}
high fever
fin.
vysoké financie {pl}
high finance
fin.
vysokí finančníci {pl}
high finance {sg}
tľapnutie {n} [na pozdrav al. na znak radosti]high five [Am.]
hydrol.
povodeň {f}
high flood
meteor.
vysoká hmla {f}
high fog
R+TV
vysoká frekvencia {f}
high frequency
automot.
vysoký prevodový stupeň {m}
high gear
plné nasadenie {n}high gear [fig.] [maximum activity]
vysoký lesk {m}high gloss
odev
vysoký podpätok {m}
high heel
odev
topánky {pl} na vysokom podpätku
high heels [shoes]
vysoký ideál {m}high ideal
šport
skok {m} do výšky
high jump
vysoký úrad {m}high office
geogr.
planina {f}
high plain
meteor.
vysoký tlak {m}
high pressure
ekon.obch.
vysoké ceny {pl}
high prices
bibl.nábož.
veľkňaz {m}
high priest
fotoR+TV
vysoké rozlíšenie {n}
high resolution
vzdel.
stredná škola {f}
high school [Am.]
vysoká spoločnosť {f}high society
prísne normy {pl}high standards
vysoké štandardy {pl}high standards
sociol.
vysoké spoločenské postavenie {n}
high status
geogr.
Vysoké Tatry {pl}
High Tatras {pl}
elektr.
vysoké napätie {n}
high tension
hydrol.námor.
príliv {m} [vrchol prílivu]
high tide
elektr.
vysoké napätie {n}
high voltage
3 Words: Others
spupný {adj}high and mighty
povýšený {adj}high and mighty
povýšenecký {adj}high and mighty
nadutý {adj} [spupný, povýšený]high and mighty
nafúkaný {adj} [spupný, povýšený]high and mighty
v povznesenej nálade {adv}in high spirits
3 Words: Nouns
arch.
vrcholná gotika {f}
High Gothic period
potr.
vysoká výživná hodnota {f}
high nutritional value
potr.
vysoká nutričná hodnota {f}
high nutritional value
comp.
špičkový počítač {m}
high-end computer
obch.
náročný spotrebiteľ {m}
high-end consumer
odev
topánky {pl} na vysokom podpätku
high-heeled shoes
meteor.
tlaková výš {f}
high-pressure area
meteor.
oblasť {f} vyššieho tlaku (vzduchu)
high-pressure area
voj.
vysoký dôstojník {m}
high-ranking officer
arch.
vežiak {m}
high-rise building
arch.
výšková budova {f}
high-rise building
žel.
rýchlovlak {m}
high-speed train
žel.
vysokorýchlostný vlak {m}
high-speed train
priem.
výrobky {pl} špičkovej technológie
high-tech products
fin.
dočasne vysoký zostatok {m}
temporary high balance
4 Words: Others
Je najvyšší čas. [idióm]It is high time. [idiom]
4 Words: Verbs
tľapnúť si s n-ým [dok.] [na pozdrav al. na znak radosti]to give sb. a high five [Am.]
vzdel.
maturovať [dok./nedok.]
to graduate (from high school) [Am.]
4 Words: Nouns
automot.
vysokovýkonný športový automobil {m}
high-performance sports car
5+ Words: Verbs
mať vysokú mienku o n-kom/ n-čom [nedok.]to have a high opinion of sb./sth.
zháňať n-ho na všetkých možných miestach [nedok.]to hunt high and low for sb. [idiom]
To translate another word just start typing!

Translation for '(high)' from English to Slovak

high
vysoký {adj}

výš {f}meteor.
high [sl.] [intoxicated by alcohol or a drug]
naťahaný {adj} [sl.]drogy
Advertisement
high [sl.] [on a drug]
nadopovaný {adj}drogy

nadrogovaný {adj}drogy

zhulený {adj} [sl.]drogy

sfetovaný {adj} [sl.]drogy

natripovaný {adj} [sl.]drogy

High five! [Am.]
Daj na to! [ľud.]
high time
načase {adv} [najvyšší čas]
high-end
luxusný {adj}

špičkový {adj}

pre náročných
high-performance
vysokovýkonný {adj}
high-powered
vysokovýkonný {adj}tech.
high-powered [having a great deal of influence]
vplyvný {adj}
high-powered [having a great deal of power and influence]
významný {adj}
high-powered [high-level, having a great deal of power]
vysokopostavený {adj}
high-profile [attracting much attention]
priťahujúci pozornosť {adj}
high-profile [attracting publicity]
priťahujúci publicitu {adj}
high-profile [case etc.]
ostro sledovaný {adj} [prípad ap.]
high-profile [exposed to increased attention]
exponovaný {adj} [vystavený zvýšenému záujmu]
high-profile [person]
významný {adj} [človek]

význačný {adj} [človek]

prominentný {adj} [človek]
high-ranking
vysokopostavený {adj}

s vysokou hodnosťouvoj.
high-risk
rizikový {adj}
high-spirited
samopašný {adj}

rozpustilý {adj}

roztopašný {adj}
high-tech
technologicky špičkový {adj}

založený na špičkových technológiách {adj}

to aim high [try to achieve a lot]
mieriť vysoko [nedok.] [snažiť sa veľa dosiahnuť]
to high five [Am.]
tľapnúť si [dok.] [na pozdrav al. na znak radosti]

(high) treason
velezrada {f}pol.práv.

vlastizrada {f}pol.práv.
high arch
vysoký oblúk {m}arch.
high birth
urodzenosť {f}
high building
vysoká budova {f}stav.
high ceiling
vysoký strop {m}nehnut.stav.
high commissioner
vysoký komisár {m}pol.
high efficiency
vysoká účinnosť {f}
high fence
vysoký plot {m}
high fever
vysoká horúčka {f}med.
high finance
vysoké financie {pl}fin.
high finance {sg}
vysokí finančníci {pl}fin.
high five [Am.]
tľapnutie {n} [na pozdrav al. na znak radosti]
high flood
povodeň {f}hydrol.
high fog
vysoká hmla {f}meteor.
high frequency
vysoká frekvencia {f}R+TV
high gear
vysoký prevodový stupeň {m}automot.
high gear [fig.] [maximum activity]
plné nasadenie {n}
high gloss
vysoký lesk {m}
high heel
vysoký podpätok {m}odev
high heels [shoes]
topánky {pl} na vysokom podpätkuodev
high ideal
vysoký ideál {m}
high jump
skok {m} do výškyšport
high office
vysoký úrad {m}
high plain
planina {f}geogr.
high pressure
vysoký tlak {m}meteor.
high prices
vysoké ceny {pl}ekon.obch.
high priest
veľkňaz {m}bibl.nábož.
high resolution
vysoké rozlíšenie {n}fotoR+TV
high school [Am.]
stredná škola {f}vzdel.
high society
vysoká spoločnosť {f}
high standards
prísne normy {pl}

vysoké štandardy {pl}
high status
vysoké spoločenské postavenie {n}sociol.
High Tatras {pl}
Vysoké Tatry {pl}geogr.
high tension
vysoké napätie {n}elektr.
high tide
príliv {m} [vrchol prílivu]hydrol.námor.
high voltage
vysoké napätie {n}elektr.

high and mighty
spupný {adj}

povýšený {adj}

povýšenecký {adj}

nadutý {adj} [spupný, povýšený]

nafúkaný {adj} [spupný, povýšený]
in high spirits
v povznesenej nálade {adv}

High Gothic period
vrcholná gotika {f}arch.
high nutritional value
vysoká výživná hodnota {f}potr.

vysoká nutričná hodnota {f}potr.
high-end computer
špičkový počítač {m}comp.
high-end consumer
náročný spotrebiteľ {m}obch.
high-heeled shoes
topánky {pl} na vysokom podpätkuodev
high-pressure area
tlaková výš {f}meteor.

oblasť {f} vyššieho tlaku (vzduchu)meteor.
high-ranking officer
vysoký dôstojník {m}voj.
high-rise building
vežiak {m}arch.

výšková budova {f}arch.
high-speed train
rýchlovlak {m}žel.

vysokorýchlostný vlak {m}žel.
high-tech products
výrobky {pl} špičkovej technológiepriem.
temporary high balance
dočasne vysoký zostatok {m}fin.

It is high time. [idiom]
Je najvyšší čas. [idióm]

to give sb. a high five [Am.]
tľapnúť si s n-ým [dok.] [na pozdrav al. na znak radosti]
to graduate (from high school) [Am.]
maturovať [dok./nedok.]vzdel.

high-performance sports car
vysokovýkonný športový automobil {m}automot.

to have a high opinion of sb./sth.
mať vysokú mienku o n-kom/ n-čom [nedok.]
to hunt high and low for sb. [idiom]
zháňať n-ho na všetkých možných miestach [nedok.]
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!