Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for AZ from Slovak to English
až {conj}
till

when

until
Advertisement
[napr. budúci týždeň]
not till [e.g. next week]

not until [e.g. next week]
[vyj. hornú hranicu miery]
up to
[vyj. rozpätie medzi číslami]
to

(až) doposiaľ
as yet
(až) dosiaľ
as yet
(až) dosiaľ {adv}
heretofore [formal]
(až) doteraz
as yet
(až) doteraz {adv}
till now

until now
až do [+gen.]
up to

as far as
až do [+gen.] [o podrobnostiach ap.]
down to
až k [+dat.]
up to

down to

as far as
až kým {conj}
till

until
až na {prep} [+ak.]
except

except for

apart from

outside of [except for]
až na {prep} [+ak.] [ľud.]
but

aside from
až na {prep} [+gen.] [v zápornej vete]
other than
až po [+ak.]
up to

down to

as far as
až príliš {adv}
all too
až veľmi {adv}
all too

(až) do krajnosti {adv}
to the limits
až do výšky ... {adv} [určitej sumy]
to the tune of ... [certain amount of money]
až do základov {adv}
down to the studs [idiom]
Až po vás!
After you!
až príde čas
in due course
odhora až dolu {adv}
from top to bottom

byť (až) posadnutý n-čím [nedok.]
to be obsessive about sth.
zasahovať (až) niekam [nedok.]
to extend to sth.

(až) do špiku kostí {adv} [idióm]
through and through
(až) do súdneho dňa {adv}
until doomsday

till doomsday [coll.]
(až) do súdneho dňa {adv} [obr.] [veľmi dlho]
till the cows come home [coll.] [idiom]
(až) na veky vekov [kniž.]
for ever and ever [literary]bibl.nábož.
až do najmenšieho detailu
down to the last detail
až naprší a uschne {adv} [idióm] [nikdy]
when pigs fly [idiom]
premočený až na kožu {adj} [idióm]
sopping wet [coll.] [of a human]
premoknutý až na kožu {adj} [idióm]
sopping wet [coll.] [of a human]

doviesť n-čo až do konca [dok.]
to see sth. through [continue doing something until it is completed]
siahať (až) k n-mu/ n-čomu [nedok.]
to extend to sb./sth.

tešiť sa, až n-o vypadne {noun} [nedok.] [ľud.]
to be glad to see the back of sb.

A žili šťastne, až kým nepomreli.
And they lived happily ever after.citátlit.
Je toho až príliš veľa.
It is overkill.
Nie je to (až) také zlé.
Not too shabby. [coll.]

byť do n-ho zamilovaný až po uši [nedok.]
to be head over heels in love with sb.
byť v tom až po uši [nedok.] [mať nepríjemnosti, byť v kaši]
to be so busted [be in trouble]
mať (až) po krk n-čoho [nedok.] [idióm]
to fed up with sth. [idiom]

to be sick (and tired) of sth. [idiom]
užiť si (až-až) n-ho/ n-čoho [nedok.] [idióm]
to have had one's fill of sb./sth. [idiom]
až {conj}till
až {conj}when
až {conj}until
[napr. budúci týždeň]not till [e.g. next week]
[napr. budúci týždeň]not until [e.g. next week]
[vyj. hornú hranicu miery]up to
[vyj. rozpätie medzi číslami]to
2 Words: Others
(až) doposiaľas yet
(až) dosiaľas yet
(až) dosiaľ {adv}heretofore [formal]
(až) doterazas yet
(až) doteraz {adv}till now
(až) doteraz {adv}until now
až do [+gen.]up to
až do [+gen.]as far as
až do [+gen.] [o podrobnostiach ap.]down to
až k [+dat.]up to
až k [+dat.]down to
až k [+dat.]as far as
až kým {conj}till
až kým {conj}until
až na {prep} [+ak.]except
až na {prep} [+ak.]except for
až na {prep} [+ak.]apart from
až na {prep} [+ak.]outside of [except for]
až na {prep} [+ak.] [ľud.]but
až na {prep} [+ak.] [ľud.]aside from
až na {prep} [+gen.] [v zápornej vete]other than
až po [+ak.]up to
až po [+ak.]down to
až po [+ak.]as far as
až príliš {adv}all too
až veľmi {adv}all too
3 Words: Others
(až) do krajnosti {adv}to the limits
až do výšky ... {adv} [určitej sumy]to the tune of ... [certain amount of money]
až do základov {adv}down to the studs [idiom]
Až po vás!After you!
až príde časin due course
odhora až dolu {adv}from top to bottom
3 Words: Verbs
byť (až) posadnutý n-čím [nedok.]to be obsessive about sth.
zasahovať (až) niekam [nedok.]to extend to sth.
4 Words: Others
(až) do špiku kostí {adv} [idióm]through and through
(až) do súdneho dňa {adv}until doomsday
(až) do súdneho dňa {adv}till doomsday [coll.]
(až) do súdneho dňa {adv} [obr.] [veľmi dlho]till the cows come home [coll.] [idiom]
bibl.nábož.
(až) na veky vekov [kniž.]
for ever and ever [literary]
až do najmenšieho detailudown to the last detail
až naprší a uschne {adv} [idióm] [nikdy]when pigs fly [idiom]
premočený až na kožu {adj} [idióm]sopping wet [coll.] [of a human]
premoknutý až na kožu {adj} [idióm]sopping wet [coll.] [of a human]
4 Words: Verbs
doviesť n-čo až do konca [dok.] to see sth. through [continue doing something until it is completed]
siahať (až) k n-mu/ n-čomu [nedok.]to extend to sb./sth.
4 Words: Nouns
tešiť sa, až n-o vypadne {noun} [nedok.] [ľud.]to be glad to see the back of sb.
5+ Words: Others
citátlit.
A žili šťastne, až kým nepomreli.
And they lived happily ever after.
Je toho až príliš veľa.It is overkill.
Nie je to (až) také zlé.Not too shabby. [coll.]
5+ Words: Verbs
byť do n-ho zamilovaný až po uši [nedok.]to be head over heels in love with sb.
byť v tom až po uši [nedok.] [mať nepríjemnosti, byť v kaši]to be so busted [be in trouble]
mať (až) po krk n-čoho [nedok.] [idióm]to fed up with sth. [idiom]
mať (až) po krk n-čoho [nedok.] [idióm]to be sick (and tired) of sth. [idiom]
užiť si (až-až) n-ho/ n-čoho [nedok.] [idióm]to have had one's fill of sb./sth. [idiom]
61 translations
To translate another word just start typing!
Advertisement
© dict.cc 2022
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!