Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'Skutky' from Slovak to English
NOUN   skutok | skutku | skutky | skutkov
bibl.
Skutky {pl} apoštolov
Acts of the Apostles
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Skutky' from Slovak to English

Skutky {pl} apoštolov
Acts of the Apostlesbibl.
Advertisement
Usage Examples Slovak
 • Veľa výjavov z tohto eposu sa zachovalo v podobe sôch a reliéfov zobrazujúcich hrdinské skutky kráľa Gilgameša a iné napr.
 • Tvoria Boží dvor (ako aj v kresťanstve), zaznamenávajú skutky ľudí, a sprevádzajú ľudí na posledný súd.
 • Zakladateľom Springfieldu bol priekopník Jebediah Springfield, ktorého skutky sú zvečnené spoločne s bronzovou sochou, ktorá stojí v strede mesta na jeho námestí a pred springfieldskou radnicou.
 • Bátoriovej skutky sa len postupne dostávali k vtedajším vrchnostiam.
 • Po roku 2001 začali byť niektorí príslušníci ŠtB trestne stíhaní za skutky, ktorých sa dopustili v súvislosti s akciou Asanácia.
 • Z toho vyplýva, že kresťanstvo v sebe nevyhnutne a neoddeliteľne spája vieru a skutky, a tak je, už z podstaty veci, duchovným a morálnym náboženstvom súčasne.
 • Nie vždy bolo jeho úsilie a skutky kladne hodnotené.
 • skonštatovať, že nemáme dôkazy o tom, že všetky skutky a príbehy sa stali naozaj tak, ako ich opisuje údajný spis Gorila"“.
 • Ide do istej miery o apokryfnú postavu, ktorej život a skutky sa zakladajú iba na legendách.
 • Jeho udatné skutky boli predlohou známej tradičnej írskej balady "Kelly of Killanne", ktorú napísal Patrick Joseph McCall.
 • Abbé Prévost sa snažil vložiť do príbehu kritiku spoločenských vzťahov, avšak po jej prepracovaní sa z deja vytratil názor autora, zostali len skutky.
 • Úplný názov knihy nie je výstižný, keďže sa nepopisujú skutky všetkých apoštolov, ale hovorí iba o Petrovi a Jánovi a hlavne o Pavlovi.
 • Učenie o predchádzajúcej milosti je dôležité vo vzťahu človek – dobré skutky.
 • Cieľom spovede je duchovné vyslobodenie a uzdravenie celého človeka, nielen právna anulácia viny a zodpovednosti za zlé skutky.
 • Bola vytvorená aj kronika "Gesta Ungarorum vetera" (Najstaršie skutky Uhrov) a dielo "Codex Albensis", obsahujúce najstarší notový rukopis.
 • Divadelné umenie sa vyvinulo z náboženských slávnosti, ktoré doprevádzal zborový spev, živé obrazy a tanec a neskôr ich doplnil dramatický dej zobrazujúci a oslavujúci život a skutky boha vína – Dionýza.
 • Prostriedkom k splneniu týchto požiadaviek nie sú dobré skutky, pretože skutky patria do sveta javov.
 • je rozhodujúci faktor dharma-čakry; podľa indického náboženstva dielo, skutky, vplyv vnútorného presvedčenia na ľudské konanie.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!