Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'UV' from Slovak to English
ultrafialový {adj} <UV>ultraviolet <UV>
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'UV' from Slovak to English

ultrafialový {adj} <UV>
ultraviolet <UV>
Advertisement
Usage Examples Slovak
 • LED, ktorých špička vyžarovacieho diagramu leží pod 420 nm, sa nazývajú UV LED.
 • Prezidentom ČSSR a súčasne prvým tajomníkom ústredného výboru komunistickej strany (UV KSČ) bol Antonín Novotný.
 • Dôkaz: Nech medzi vrcholmi u, v v strome T nie je hrana. Pridaním hrany e = uv vznikne práve jedna kružnica z e a jedinej cesty medzi u, v v T podľa vety 1.3.
 • rokov za vlády generálneho tajomníka UV Komunistickej strany Česko-Slovenska, Alexandra Dubčeka došlo k pokusu o uvoľnenie totalitnej moci, ktorý dostal neskôr pomenovanie "Pražská jar".
 • Tá sa pri ďalšom zahrievaní vďaka ionizácii a disociácii zväčšuje a nakoniec sa koma stane uvoľnovanými iónmi a radikálami viditeľnou.
 • apríla 1962sa uvádza: "Súdruh Šoltýs oznámil, že bolo dohodnuté na IV.
 • Na stretnutí sa dohodli na rozsiahlom odzbrojení a ukončení amerického embarga na ZSSR a podpísali strategickú zmluvu START I o obmedzení zbrojenia.
 • V roku 1963 a 1971 sa uvádza ako účastník zasadania Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska.
 • Autori nie sú uvedení avšak ako ideologický autor Poučenia je vnímaný Vasil Biľak.
 • zjazdu KSČ v apríly 1929 aj oficiálne generálnym tajomníkom ÚV KSČ bol Klement Gottwald, ktorý od roku 1925 je uvádzaný ako člen ÚV a polit.
 • júna 1969 bol uvoľnený z pracovného pomeru HÚ SAV a vymenovaný za veľvyslanca na Kube (1.11.1969).
 • Začal sa proces znovuvytvárania jej organizačnej štruktúry.
 • Neskôr, keď sa Iliescu dostal do komunálnej politiky, diktátor v ňom uvidel vážneho konkurenta a dočasne ho odstránil z politického života.
 • V roku 1953 sa Antonín Novotný (spoluväzeň Dubčekovho otca v Mauthausene) stal prvým tajomníkom ÚV KSČ a Alexander Dubček vedúcim tajomníkom Krajského výboru KSS v Banskej Bystrici.
 • Tá sa pri ďalšom zahrievaní vďaka ionizácii a disociácii zväčšuje a nakoniec sa koma stane uvoľňovanými iónmi a radikálmi viditeľnou.
 • Dôležité je uvedomovať si možné riziko ktoré práca s ohňom prináša.
 • Toto obdobie sa nieslo v znamení uvoľňovania napätia.
 • Vo februári 1951 bol potom skutočne Šmidke uvoľnený z funkcie člena ÚV KSČ.
 • Od roku 1964 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska v auguste 1968 a nástupe normalizácie sa stal komunistickým funkcionárom.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!