Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'Uran' from Slovak to English
astron.myt.
Urán {m}
Uranus
chém.
urán {m} <U>
uranium <U>
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'Uran' from Slovak to English

Advertisement
Urán {m}
Uranusastron.myt.
urán {m} <U>
uranium <U>chém.
Usage Examples Slovak
 • V energetických jadrových elektrárňach sa štiepi urán, ktorý sa v prírode nachádza ako minerál smolinec (uraninit).
 • Mióny prechádzajú pevnými telesami. Prvky s hustými jadrami a s veľkým množstvom protónov (napríklad urán, plutónium) ich vychyľujú z dráhy.
 • Pokiaľ ide o jeho zloženie, obsahuje asi 10 % hmotnostných oxidu železitého (FeO) a 4 až 5 častí na milión tória, ktoré sa použilo ako náhrada za urán ako jadrové palivo na niekoľkých tóriových reaktoroch.
 • Palivom je urán obohatený na približne 4,25 % 235U (táto hodnota sa môže meniť). V reaktore sa vymieňa jedna pätina palivových tyčí ročne. Dávka paliva reaktoru má hmotnosť 42 t.
 • Zlato-uránová mineralizácia s vysokým obsahom uraninitu je známa z niektorých prekambrických zlepencov.
 • Je to hospodársky zaostalá oblasť, orientovaná prevažne na ťažbu nerastov a poľnohospodársku výrobu. Ťažia sa fosfáty, urán a železná ruda. Na miestnych pastviskách sa chovajú ovce, kozy a ťavy. Rastlinná výroba je tu len v oázach (pestovanie datlí a fíg).
 • depleted uranium) je urán, v ktorom je podiel izotopu 235U (škodlivá zložka) znížený na 0,23 % (v porovnaní s prírodným uránom, v ktorom sa 235U (škodlivá zložka) nachádza v množstve 0,7 %).
 • Protónové číslo sa zapisuje vľavo dole pred značku prvku, napríklad 92U (urán s 92 protónmi).
 • Jahodná (...) je vrch v blízkosti Košíc, v Slovenskom rudohorí. Pravdepodobne sa tu nachádzajú aj ložiská zlata a smolinca, ktorý obsahuje urán. Nachádza sa tu lyžiarske stredisko.
 • Všetky transaktinoidy sú transurány, teda majú väčšie protónové číslo ako urán (92), čo je aktinoid.
 • Fosgén sa používa najmä na výrobu polymérov, pesticídov, farbív… Svoje použitie našiel aj vo farmaceutickom priemysle. Pomocou fosgénu je dokonca možné izolovať niektoré kovy z ich rúd (napr. hliník, urán…), ale táto metóda nenašla široké uplatnenie v praxi.
 • Urán sa získava hlavne zo smolinca, rozpúšťaním v kyseline chlorovodíkovej, za prítomnosti oxidačného činidla (chlorečnan sodný, alebo oxid manganičitý), ktoré zoxiduje urán na oxidačný stupeň +VI. Následne sa reakčná zmes neutralizuje amoniakom za vzniku "žltého koláča" – (NH4)2U2O7 a zahriatím na 300 °C na oxid uránový.
 • Po porade, dňa 23. septembra 1942, na ktorej sa okrem iných zúčastnil aj Franklin D. Roosevelt a Leslie Groves bol celý program značne urýchlený. Pri výstavbe závodov a potrebných laboratórií sa vychádzalo najmä z požiadaviek utajenia celého programu. V údolí rieky Tennessee vzniklo mesto Oak Ridge so 79 000 obyvateľmi. V závodoch tohoto mesta bol z uránovej rudy získavaný urán 235. V púšti na brehu rieky Columbia vzniklo mesto Hanford, kde bol urán 238 premieňaný na plutónium. V novembri 1942 bolo tiež rozhodnuté, že zariadenia na skonštruovanie atómovej bomby bude na návrh Oppenheimera vytvorené v Los Alamos v štáte Nové Mexiko a získalo kódové označenie Y. Na tomto mieste sa mali riešiť všetky problémy týkajúce sa atómovej bomby od matematických výpočtov až po jej konštrukciu.
 • V prírode sa urán vyskytuje vo forme zmesi izotopov označovaných ako 238U (99,276 %) a 235U (0,718 %) a iba vo veľmi malom množstve 234U (0,004 %). V prírode je urán v najrôznejších rudách relatívne častý, ale iba v malých koncentráciách 0,4 [...] 3 %.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!