Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for away from English to Slovak
NOUN   an away | aways
preč {adv}away
2 Words: Others
mimo {prep} [+gen.] [vyňatie z miesta]away from
ďaleko {adv}far away
Hovor!Fire away! [coll.]
Tak spusti! [ľud.] [Hovor!]Fire away! [coll.]
Choď preč!Go away!
2 Words: Verbs
odviať n-čo [dok.]to blow sth. away
odfúknuť n-čo [dok.]to blow sth. away
odfúkať n-čo [dok.]to blow sth. away [several times]
gastr.
vyvariť n-čo [dok.]
to boil sth. away
ufujazdiť [dok.] [rýchlo utiecť]to bolt (away)
unášať n-čo [nedok.] [o prúde, vetre ap.]to carry sth. away [of a current, wind etc.]
odvliecť n-ho [dok.] [bez opýtania]to cart sb. away [coll.]
odviezť n-ho [dok.] [bez opýtania al. proti jeho vôli]to cart sb. away [coll.]
odvliecť n-čo [dok.]to cart sth. away [coll.]
odtrepať n-čo [dok.]to cart sth. away [coll.] [brusquely or by force]
zahnať n-ho (na útek) [dok.]to chase sb. away
zahnať n-čo [dok.] [zaplašiť: myšlienku ap.]to chase sth. away
odhodiť n-čo [dok.]to chuck sth. (away) [coll.]
zahodiť n-čo [dok.]to chuck sth. away [coll.]
vyhodiť n-čo [dok.]to chuck sth. away [coll.]
vyšmariť n-čo [dok.]to chuck sth. away [coll.]
rozpadať sa [nedok.]to crumble (away)
rozpadávať sa [nedok.]to crumble (away)
ekol.hydrol.
odvodniť n-čo [dok.]
to drain sth. away
odísť [dok.] [autom]to drive away
odohnať n-ho [dok.]to drive sb. away
odpudiť n-ho [dok.]to drive sb. away
odchádzať [nedok.] [byť na ústupe: energia ap.]to ebb (away)
opadať [nedok.] [byť na ústupe: energia, sily, nadšenie ap.]to ebb (away)
ubúdať [nedok.] [byť na ústupe: energia, sily, nadšenie ap.]to ebb (away)
klesať [nedok.] [byť na ústupe: energia, záujem, nadšenie, popularita ap.]to ebb (away)
miznúť [nedok.]to fade away [gradually disappear]
strácať sa [nedok.]to fade away [gradually disappear]
vytrácať sa [nedok.]to fade away [gradually disappear]
uletieť [dok.]to fly away
odletieť [dok.]to fly away
odlietať [nedok.]to fly away
odplašiť n-ho/ n-čo [dok.]to frighten sb./sth. away
utiecť [nedok.]to get away
uniknúť [dok.]to get away
dostať sa preč [dok.]to get away
vyzradiť n-ho/ n-čo [dok.]to give sb./sth. away
zradiť n-ho/ n-čo [nedok.] [mierne zast.] [prezradiť]to give sb./sth. away
prezradiť n-ho/ n-čo [dok.]to give sb./sth. away [idiom]
rozdať n-čo [dok.]to give sth. away
darovať n-čo [dok.]to give sth. away
odísť [dok.]to go away
odchádzať [nedok.]to go away
ísť preč [nedok.]to go away
preflákať [dok.]to idle away
prehlivieť [dok.]to idle away
preleňošiť [dok.]to idle away
prezaháľať [dok.]to idle away
odviesť [dok.]to lead away
odvádzať [nedok.]to lead away
pozerať sa inam [nedok.] [odvrátiť pohľad]to look away
odlákať [dok.]to lure away
odvábiť [dok.]to lure away
odsťahovať sa [dok.]to move away
umrieť [dok.]to pass away
zomrieť [dok.]to pass away
skonať [dok.] [kniž.]to pass away
pominúť sa [dok.] [zomrieť]to pass away [euphem.] [to die]
odstrčiť n-ho/ n-čo [dok.]to push sb./sth. away
odsunúť n-čo [dok.]to push sth. away
odtisnúť n-čo [dok.]to push sth. away
odpratať [dok.]to put away
odložiť [dok.]to put away
odstrániť [dok.]to put away
zatvoriť [dok.] [do väzenia al. psychiatrického ústavu]to put away
poslať n-ho do blázinca [dok.] [ľud.] to put sb. away [coll.] [send to a mental hospital]
poslať n-ho do ústavu [dok.] [pre duševne chorých] to put sb. away [coll.] [send to a mental hospital]
poslať n-ho do väzenia [dok.]to put sb. away [coll.] [send to prison]
ujsť [dok.]to run away
utiecť [dok.]to run away
zutekať [dok.]to run away
odplašiť n-ho [dok.]to scare sb. away
zaplašiť n-ho [dok.]to scare sb. away
zaplašiť n-ho/ n-čo [dok.]to scare sb./sth. away
odplašiť n-ho/ n-čo [dok.]to scare sb./sth. away
odstrašiť n-ho/ n-čo [dok.]to scare sb./sth. away
zahnať n-ho/ n-čo [dok.] [zaplašiť]to scare sb./sth. away
odsunúť n-čo [dok.]to shift sth. away
odstrčiť [dok.]to shove away
vytratiť sa [dok.]to slink away
odkradnúť sa [dok.]to slink away
vykradnúť sa [dok.]to slink away
vykĺznuť [dok.]to slip away
uniknúť [dok.] [príležitosť ap.]to slip away
odplaziť sa [dok.] [o hadovi ap.]to slither away [of snakes etc.]
zlúpiť n-čo [dok.] [odstrániť vonkajšiu vrstvu]to strip sth.away [remove outer layer]
odlúpiť n-čo [dok.] [odstrániť vonkajšiu vrstvu]to strip sth.away [remove outer layer]
zlúpnuť n-čo [dok.] [odstrániť vonkajšiu vrstvu]to strip sth.away [remove outer layer]
odlúpnuť n-čo [dok.] [odstrániť vonkajšiu vrstvu]to strip sth.away [remove outer layer]
zlupovať n-čo [nedok.] [odstraňovať vonkajšiu vrstvu]to strip sth.away [remove outer layer]
odlupovať n-čo [nedok.] [odstraňovať vonkajšiu vrstvu]to strip sth.away [remove outer layer]
odviesť n-ho (preč) [dok.]to take sb. away [by feet]
vziať n-ho/ n-čo preč [dok.]to take sb./sth. away
zobrať n-ho/ n-čo preč [dok.]to take sb./sth. away
To translate another word just start typing!
away
preč {adv}

away from
mimo {prep} [+gen.] [vyňatie z miesta]
Advertisement
far away
ďaleko {adv}
Fire away! [coll.]
Hovor!

Tak spusti! [ľud.] [Hovor!]
Go away!
Choď preč!

to blow sth. away
odviať n-čo [dok.]

odfúknuť n-čo [dok.]
to blow sth. away [several times]
odfúkať n-čo [dok.]
to boil sth. away
vyvariť n-čo [dok.]gastr.
to bolt (away)
ufujazdiť [dok.] [rýchlo utiecť]
to carry sth. away [of a current, wind etc.]
unášať n-čo [nedok.] [o prúde, vetre ap.]
to cart sb. away [coll.]
odvliecť n-ho [dok.] [bez opýtania]

odviezť n-ho [dok.] [bez opýtania al. proti jeho vôli]
to cart sth. away [coll.]
odvliecť n-čo [dok.]
to cart sth. away [coll.] [brusquely or by force]
odtrepať n-čo [dok.]
to chase sb. away
zahnať n-ho (na útek) [dok.]
to chase sth. away
zahnať n-čo [dok.] [zaplašiť: myšlienku ap.]
to chuck sth. (away) [coll.]
odhodiť n-čo [dok.]
to chuck sth. away [coll.]
zahodiť n-čo [dok.]

vyhodiť n-čo [dok.]

vyšmariť n-čo [dok.]
to crumble (away)
rozpadať sa [nedok.]

rozpadávať sa [nedok.]
to drain sth. away
odvodniť n-čo [dok.]ekol.hydrol.
to drive away
odísť [dok.] [autom]
to drive sb. away
odohnať n-ho [dok.]

odpudiť n-ho [dok.]
to ebb (away)
odchádzať [nedok.] [byť na ústupe: energia ap.]

opadať [nedok.] [byť na ústupe: energia, sily, nadšenie ap.]

ubúdať [nedok.] [byť na ústupe: energia, sily, nadšenie ap.]

klesať [nedok.] [byť na ústupe: energia, záujem, nadšenie, popularita ap.]
to fade away [gradually disappear]
miznúť [nedok.]

strácať sa [nedok.]

vytrácať sa [nedok.]
to fly away
uletieť [dok.]

odletieť [dok.]

odlietať [nedok.]
to frighten sb./sth. away
odplašiť n-ho/ n-čo [dok.]
to get away
utiecť [nedok.]

uniknúť [dok.]

dostať sa preč [dok.]
to give sb./sth. away
vyzradiť n-ho/ n-čo [dok.]

zradiť n-ho/ n-čo [nedok.] [mierne zast.] [prezradiť]
to give sb./sth. away [idiom]
prezradiť n-ho/ n-čo [dok.]
to give sth. away
rozdať n-čo [dok.]

darovať n-čo [dok.]
to go away
odísť [dok.]

odchádzať [nedok.]

ísť preč [nedok.]
to idle away
preflákať [dok.]

prehlivieť [dok.]

preleňošiť [dok.]

prezaháľať [dok.]
to lead away
odviesť [dok.]

odvádzať [nedok.]
to look away
pozerať sa inam [nedok.] [odvrátiť pohľad]
to lure away
odlákať [dok.]

odvábiť [dok.]
to move away
odsťahovať sa [dok.]
to pass away
umrieť [dok.]

zomrieť [dok.]

skonať [dok.] [kniž.]
to pass away [euphem.] [to die]
pominúť sa [dok.] [zomrieť]
to push sb./sth. away
odstrčiť n-ho/ n-čo [dok.]
to push sth. away
odsunúť n-čo [dok.]

odtisnúť n-čo [dok.]
to put away
odpratať [dok.]

odložiť [dok.]

odstrániť [dok.]

zatvoriť [dok.] [do väzenia al. psychiatrického ústavu]
to put sb. away [coll.] [send to a mental hospital]
poslať n-ho do blázinca [dok.] [ľud.]

poslať n-ho do ústavu [dok.] [pre duševne chorých]
to put sb. away [coll.] [send to prison]
poslať n-ho do väzenia [dok.]
to run away
ujsť [dok.]

utiecť [dok.]

zutekať [dok.]
to scare sb. away
odplašiť n-ho [dok.]

zaplašiť n-ho [dok.]
to scare sb./sth. away
zaplašiť n-ho/ n-čo [dok.]

odplašiť n-ho/ n-čo [dok.]

odstrašiť n-ho/ n-čo [dok.]

zahnať n-ho/ n-čo [dok.] [zaplašiť]
to shift sth. away
odsunúť n-čo [dok.]
to shove away
odstrčiť [dok.]
to slink away
vytratiť sa [dok.]

odkradnúť sa [dok.]

vykradnúť sa [dok.]
to slip away
vykĺznuť [dok.]

uniknúť [dok.] [príležitosť ap.]
to slither away [of snakes etc.]
odplaziť sa [dok.] [o hadovi ap.]
to strip sth.away [remove outer layer]
zlúpiť n-čo [dok.] [odstrániť vonkajšiu vrstvu]

odlúpiť n-čo [dok.] [odstrániť vonkajšiu vrstvu]

zlúpnuť n-čo [dok.] [odstrániť vonkajšiu vrstvu]

odlúpnuť n-čo [dok.] [odstrániť vonkajšiu vrstvu]

zlupovať n-čo [nedok.] [odstraňovať vonkajšiu vrstvu]

odlupovať n-čo [nedok.] [odstraňovať vonkajšiu vrstvu]
to take sb. away [by feet]
odviesť n-ho (preč) [dok.]
to take sb./sth. away
vziať n-ho/ n-čo preč [dok.]

zobrať n-ho/ n-čo preč [dok.]
Advertisement
© dict.cc 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!