Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for back from English to Slovak
ADJ   back | - | -
NOUN   a back | backs
VERB   to back | backed | backed
backing | backs
vzad {adv}back
nazad {adv}back
späť {adv}back
zadný {adj}back
naspäť {adv}back
Verbs
podporiť [dok.]to back
podporovať [nedok.]to back
cúvnuť s n-čím [dok.] [autom ap.]to back sth.
cúvať s n-čím [nedok.] [autom ap.]to back sth.
Nouns
rub {m}back
anat.
chrbát {m}
back
šport
bek {m} [prof. žarg.] [obranca]
back
šport
zadák {m} [prof. žarg.] [hráč v zadných radoch, obranca]
back
2 Words: Others
Daj si odpich! [ľud.]Back off!
2 Words: Verbs
ustúpiť [dok.]to back down
stiahnuť sa [dok.]to back down
odstúpiť [dok.]to back off
stiahnuť sa [dok.]to back off
kryť n-ho [nedok.]to back sb. up
podporiť n-ho [dok.]to back sb. up
podporovať n-ho [nedok.]to back sb. up
podržať n-ho [dok.] [ľud.] [podporiť]to back sb. up
podoprieť [dok.]to back up
cúvnuť [dok.]to back up [move backwards]
cúvať [nedok.]to back up [move backwards]
odsunúť n-čo na vedľajšiu koľaj [dok.] [idióm]to back-burner sth. [coll.]
odložiť n-čo na neskôr [dok.] [menej naliehavý problém]to back-burner sth. [coll.]
vzchopiť sa [dok.]to bounce back
pozbierať sa [dok.] [zotaviť sa, vzchopiť sa]to bounce back
dať sa (znova) dokopy [dok.] [zotaviť sa, vzchopiť sa]to bounce back
otrepať sa [dok.] [obr.] [vzchopiť sa po zlej skúsenosti]to bounce back
odraziť sa (späť) [dok.]to bounce back [of a ball etc.]
zavolať naspäť [dok.]to call back
vrátiť sa [dok.]to come back
prísť späť [dok.]to come back
odtiahnuť sa [dok.]to draw back
ustúpiť [dok.] [odtiahnuť sa]to draw back
vzdorovať [nedok.]to fight back
brániť sa [nedok.]to fight back
znovu nájsť [dok.]to find back
vrátiť sa [dok.]to get back [to a place]
dostať n-čo späť [dok.]to get sth. back
získať n-čo späť [dok.]to get sth. back
vrátiť n-čo [dok.]to give sth. back
dať späť n-čo [dok.]to give sth. back
vracať n-čo [nedok.] [dávať späť]to give sth. back
vrátiť sa [dok.]to go back
vracať sa [nedok.]to go back
ísť späť [nedok.]to go back
vrátiť [dok.]to hand back
zaostávať [nedok.]to hang back
ostávať pozadu [nedok.]to hang back
vrátiť sa [dok.]to head back
zamieriť späť [dok.]to head back
brzdiť n-ho/ n-čo [nedok.]to hold sb./sth. back
zadržiavať n-ho/ n-čo [nedok.]to hold sb./sth. back
ponechať si n-čo [nedok.] [v rezerve]to hold sth. back
zakloniť sa [dok.]to lean back
zakláňať sa [nedok.]to lean back
cúvnuť [dok.]to pull back
voj.
ustúpiť [dok.] [o vojakoch]
to pull back
voj.
stiahnuť sa [dok.] [o vojakoch]
to pull back
pohodlne sa usadiť [dok.]to sit back
oprieť sa [dok.] [na stoličke ap.]to sit back
namydliť n-mu chrbát [dok.]to soap sb.'s back
odstúpiť [dok.] [ustúpiť dozadu]to stand back [take few steps backwards]
ustúpiť [dok.] [urobiť pár krokov dozadu]to stand back [take few steps backwards]
ustúpiť [dok.]to step back
odstúpiť [dok.] [urobiť krok dozadu]to step back
odvolať n-čo [dok.]to take sth. back [retract a statement]
vziať späť n-čo [dok.] [odvolať]to take sth. back [retract a statement]
zistiť spätne n-čo [dok.]to trace sth. back
vysledovať n-čo [dok.] [spätne zistiť]to trace sth. back
odpovedať na list [dok.]to write back
odpísať [dok.] [odpovedať na list]to write back
2 Words: Nouns
boľavý chrbát {m}achy back [coll.]
zadný vchod {m}back door
zadné dvere {pl}back door {sg}
zadný vchod {m}back entrance
záhrad.
záhradka {f} [za domom]
back garden
zadná brána {f}back gate
odev
zadné vrecko {n}
back pocket
doprava
vedľajšia cesta {f}
back road
zadná izba {f}back room
zadná miestnosť {f}back room
automot.
zadné sedadlo {n}
back seat
zadná strana {f}back side
šport
protiľahlá rovinka {f} [dráhy, okruhu]
back stretch
záhrad.
záhradka {f} [za domom]
back yard [Am.]
zadný dvor {m}back yard [Br.]
anat.
kríže {pl} [časť chrbta]
lower back
3 Words: Others
hore-dolu {adv}back and forth
tam a späť {adv}back and forth
sem a tam {adv} [rôznymi smermi]back and forth
chrbtom k sebe {adv}back to back
nadväzujúci tesne na seba {adj}back-to-back
3 Words: Verbs
cúvnuť pred n-ým/ n-čím [dok.]to back away from sb./sth.
ustúpiť pred n-ým/ n-čím [dok.]to back away from sb./sth.
cúvať pred n-ým/ n-čím [nedok.]to back away from sb./sth.
vycúvať z n-čoho [dok.]to back away from sth.
To translate another word just start typing!
back
vzad {adv}

nazad {adv}

späť {adv}

zadný {adj}

naspäť {adv}

rub {m}

chrbát {m}anat.

bek {m} [prof. žarg.] [obranca]šport

zadák {m} [prof. žarg.] [hráč v zadných radoch, obranca]šport

Advertisement
to back
podporiť [dok.]

podporovať [nedok.]
to back sth.
cúvnuť s n-čím [dok.] [autom ap.]

cúvať s n-čím [nedok.] [autom ap.]

Back off!
Daj si odpich! [ľud.]

to back down
ustúpiť [dok.]

stiahnuť sa [dok.]
to back off
odstúpiť [dok.]

stiahnuť sa [dok.]
to back sb. up
kryť n-ho [nedok.]

podporiť n-ho [dok.]

podporovať n-ho [nedok.]

podržať n-ho [dok.] [ľud.] [podporiť]
to back up
podoprieť [dok.]
to back up [move backwards]
cúvnuť [dok.]

cúvať [nedok.]
to back-burner sth. [coll.]
odsunúť n-čo na vedľajšiu koľaj [dok.] [idióm]

odložiť n-čo na neskôr [dok.] [menej naliehavý problém]
to bounce back
vzchopiť sa [dok.]

pozbierať sa [dok.] [zotaviť sa, vzchopiť sa]

dať sa (znova) dokopy [dok.] [zotaviť sa, vzchopiť sa]

otrepať sa [dok.] [obr.] [vzchopiť sa po zlej skúsenosti]
to bounce back [of a ball etc.]
odraziť sa (späť) [dok.]
to call back
zavolať naspäť [dok.]
to come back
vrátiť sa [dok.]

prísť späť [dok.]
to draw back
odtiahnuť sa [dok.]

ustúpiť [dok.] [odtiahnuť sa]
to fight back
vzdorovať [nedok.]

brániť sa [nedok.]
to find back
znovu nájsť [dok.]
to get back [to a place]
vrátiť sa [dok.]
to get sth. back
dostať n-čo späť [dok.]

získať n-čo späť [dok.]
to give sth. back
vrátiť n-čo [dok.]

dať späť n-čo [dok.]

vracať n-čo [nedok.] [dávať späť]
to go back
vrátiť sa [dok.]

vracať sa [nedok.]

ísť späť [nedok.]
to hand back
vrátiť [dok.]
to hang back
zaostávať [nedok.]

ostávať pozadu [nedok.]
to head back
vrátiť sa [dok.]

zamieriť späť [dok.]
to hold sb./sth. back
brzdiť n-ho/ n-čo [nedok.]

zadržiavať n-ho/ n-čo [nedok.]
to hold sth. back
ponechať si n-čo [nedok.] [v rezerve]
to lean back
zakloniť sa [dok.]

zakláňať sa [nedok.]
to pull back
cúvnuť [dok.]

ustúpiť [dok.] [o vojakoch]voj.

stiahnuť sa [dok.] [o vojakoch]voj.
to sit back
pohodlne sa usadiť [dok.]

oprieť sa [dok.] [na stoličke ap.]
to soap sb.'s back
namydliť n-mu chrbát [dok.]
to stand back [take few steps backwards]
odstúpiť [dok.] [ustúpiť dozadu]

ustúpiť [dok.] [urobiť pár krokov dozadu]
to step back
ustúpiť [dok.]

odstúpiť [dok.] [urobiť krok dozadu]
to take sth. back [retract a statement]
odvolať n-čo [dok.]

vziať späť n-čo [dok.] [odvolať]
to trace sth. back
zistiť spätne n-čo [dok.]

vysledovať n-čo [dok.] [spätne zistiť]
to write back
odpovedať na list [dok.]

odpísať [dok.] [odpovedať na list]

achy back [coll.]
boľavý chrbát {m}
back door
zadný vchod {m}
back door {sg}
zadné dvere {pl}
back entrance
zadný vchod {m}
back garden
záhradka {f} [za domom]záhrad.
back gate
zadná brána {f}
back pocket
zadné vrecko {n}odev
back road
vedľajšia cesta {f}doprava
back room
zadná izba {f}

zadná miestnosť {f}
back seat
zadné sedadlo {n}automot.
back side
zadná strana {f}
back stretch
protiľahlá rovinka {f} [dráhy, okruhu]šport
back yard [Am.]
záhradka {f} [za domom]záhrad.
back yard [Br.]
zadný dvor {m}
lower back
kríže {pl} [časť chrbta]anat.

back and forth
hore-dolu {adv}

tam a späť {adv}

sem a tam {adv} [rôznymi smermi]
back to back
chrbtom k sebe {adv}
back-to-back
nadväzujúci tesne na seba {adj}

to back away from sb./sth.
cúvnuť pred n-ým/ n-čím [dok.]

ustúpiť pred n-ým/ n-čím [dok.]

cúvať pred n-ým/ n-čím [nedok.]
to back away from sth.
vycúvať z n-čoho [dok.]
Advertisement
© dict.cc 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!