Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for bad from English to Slovak
ADJ   bad | worse / [nonstandard] badder | worst / [nonstandard] baddest
SYNO bad | badly | badness | ...
zlý {adj}bad
3
kakaný {adj} [detsky] [zlý]bad
bakaný {adj} [detsky] [zlý]bad
mrchavý {adj} [ľud.] [mierne zast.]bad
mrcha {adj} [ľud.] [mierne zast.] [zlý]bad
2 Words: Others
mrzutý {adj}bad-tempered
nevrlý {adj}bad-tempered
namrzený {adj}bad-tempered
podráždený {adj}bad-tempered
zle naladený {adj}bad-tempered
mrzuto {adv}bad-temperedly
nevrlo {adv}bad-temperedly
namrzene {adv}bad-temperedly
podráždene {adv}bad-temperedly
Moja vina!My bad! [coll.]
Moja chyba!My bad! [coll.]
celkom dobrý {adj}not bad
Škoda.Too bad.
Smola. [ľud.]Too bad.
2 Words: Verbs
smrdieť [nedok.]to smell (bad)
páchnuť [nedok.]to smell (bad)
zapáchať [nedok.]to smell (bad)
2 Words: Nouns
nespratník {m}bad boy
fin.
nekrytý šek {m}
bad check [Am.]
fin.
nekrytý šek {m}
bad cheque [Br.]
gauner {m}bad guy [coll.]
filmlit.R+TV
záporák {m} [ľud.] [záporný hrdina]
bad guy [coll.]
zlozvyk {m}bad habit
smola {f} [obr.]bad luck
zápach {m}bad odor [Am.]
zápach {m}bad odour [Br.]
zlé znamenie {n}bad omen
zápach {m}bad smell
meteor.
zlé počasie {n}
bad weather
3 Words: Others
so zlým úmyslom {adv}in bad faith
Ujde to. [ľud.] [Odpoveď na otázku: Ako sa máš?] Not (so) bad. [as answer to question: How are you?]
To je ale smola. [ľud.]That's too bad.
3 Words: Verbs
prinášať smolu [nedok.]bring bad luck
byť zlý v n-čom [nedok.]to be bad at sth.
nebyť dobrý v n-čom [nedok.]to be bad at sth.
mať zlú náladu [nedok.]to be bad-tempered
ľutovať n-čo [nedok.]to feel bad about sth.
cítiť sa previnilo kvôli n-čomu [nedok.]to feel bad about sth.
mať zlý pocit z n-čoho [nedok.] [cítiť vinu, ľútosť]to feel bad about sth.
3 Words: Nouns
psych.
bipolárna afektívna porucha {f} <BAP>
bipolar affective disorder <BAD>
4 Words: Others
Matematika mi nejde.I'm bad at mathematics.
ako zlý senlike a bad dream
4 Words: Verbs
práv.
nekonať v dobrej viere [nedok.]
to act in bad faith
byť chorý [nedok.]to be in bad health
mať zlý pocit z n-ho/ n-čoho [nedok.]to have bad vibes about sb./sth.
5+ Words: Others
príslov.
Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.
Fire is a good servant but a bad master.
Chvalabohu, že je preč!Good riddance to bad rubbish!
Dobre, že sme sa ho zbavili!Good riddance to bad rubbish!
Mrzí ma to.I feel bad about it.
Je mi ho ľúto.I feel bad for him.
5+ Words: Verbs
byť zle naladenýto be in a bad mood
mať zlé vzťahy s n-ým [nedok.]to be on bad terms with sb.
vrhať zlé svetlo na n-ho/ n-čo [nedok.] to cast / throw / shed a bad / poor / lurid light on sb./sth.
začať zle [dok.]to get off to a bad start [idiom]
nezačať práve najlepšie [dok.]to get off to a bad start [idiom]
Fiction (Literature and Film)
R+TVF
Perníkový tatko
Breaking Bad [Vince Gilligan]
61 translations
To translate another word just start typing!
bad
zlý {adj}

kakaný {adj} [detsky] [zlý]

bakaný {adj} [detsky] [zlý]

mrchavý {adj} [ľud.] [mierne zast.]

mrcha {adj} [ľud.] [mierne zast.] [zlý]

Advertisement
bad-tempered
mrzutý {adj}

nevrlý {adj}

namrzený {adj}

podráždený {adj}

zle naladený {adj}
bad-temperedly
mrzuto {adv}

nevrlo {adv}

namrzene {adv}

podráždene {adv}
My bad! [coll.]
Moja vina!

Moja chyba!
not bad
celkom dobrý {adj}
Too bad.
Škoda.

Smola. [ľud.]

to smell (bad)
smrdieť [nedok.]

páchnuť [nedok.]

zapáchať [nedok.]

bad boy
nespratník {m}
bad check [Am.]
nekrytý šek {m}fin.
bad cheque [Br.]
nekrytý šek {m}fin.
bad guy [coll.]
gauner {m}

záporák {m} [ľud.] [záporný hrdina]filmlit.R+TV
bad habit
zlozvyk {m}
bad luck
smola {f} [obr.]
bad odor [Am.]
zápach {m}
bad odour [Br.]
zápach {m}
bad omen
zlé znamenie {n}
bad smell
zápach {m}
bad weather
zlé počasie {n}meteor.

in bad faith
so zlým úmyslom {adv}
Not (so) bad. [as answer to question: How are you?]
Ujde to. [ľud.] [Odpoveď na otázku: Ako sa máš?]
That's too bad.
To je ale smola. [ľud.]

bring bad luck
prinášať smolu [nedok.]
to be bad at sth.
byť zlý v n-čom [nedok.]

nebyť dobrý v n-čom [nedok.]
to be bad-tempered
mať zlú náladu [nedok.]
to feel bad about sth.
ľutovať n-čo [nedok.]

cítiť sa previnilo kvôli n-čomu [nedok.]

mať zlý pocit z n-čoho [nedok.] [cítiť vinu, ľútosť]

bipolar affective disorder <BAD>
bipolárna afektívna porucha {f} <BAP>psych.

I'm bad at mathematics.
Matematika mi nejde.
like a bad dream
ako zlý sen

to act in bad faith
nekonať v dobrej viere [nedok.]práv.
to be in bad health
byť chorý [nedok.]
to have bad vibes about sb./sth.
mať zlý pocit z n-ho/ n-čoho [nedok.]

Fire is a good servant but a bad master.
Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.príslov.
Good riddance to bad rubbish!
Chvalabohu, že je preč!

Dobre, že sme sa ho zbavili!
I feel bad about it.
Mrzí ma to.
I feel bad for him.
Je mi ho ľúto.

to be in a bad mood
byť zle naladený
to be on bad terms with sb.
mať zlé vzťahy s n-ým [nedok.]
to cast / throw / shed a bad / poor / lurid light on sb./sth.
vrhať zlé svetlo na n-ho/ n-čo [nedok.]
to get off to a bad start [idiom]
začať zle [dok.]

nezačať práve najlepšie [dok.]

Breaking Bad [Vince Gilligan]
Perníkový tatkoR+TVF
Advertisement
© dict.cc 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!