Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'fis' from Slovak to English
hudba
fis {n} <F♯>
F sharp <F♯>
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'fis' from Slovak to English

fis {n} <F♯>
F sharp <F♯>hudba
Advertisement
Usage Examples Slovak
 • Nakoľko okruh lyžiarov na tráve pozostával hlavne zo športovcov, ktorí boli organizovaní v lyžiarskych oddieloch a spolkoch, a ktoré súčasne patrili príslušným národným lyžiarskym zväzom, čoskoro vyjadrili želanie, aby sa pripojili k medzinárodnému lyžiarskemu zväzu (FIS).
 • Krátko po vzniku, počas majstrovstiev sveta v alpskom lyžovaní v roku 1966 v Čile, bol podporený prezidentom Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Marcom Hodlerom.
 • Predseda FIS Marc Hodler potom vyhlásil po anglicky, francúzsky, nemecky, rusky, švédsky a po slovensky Majstrovstvá sveta 1970 za skončené.
 • Skladba je hraná v molovej stupnici (výslovne v fis mol).
 • V roku 2012 na prvom preteku FIS v histórii freeskiingu - Európskom pohári v rakúskom Brande získala 1. a 3. miesto.
 • Skladba „La La La“ má dĺžku 3 minúty a 40 sekúnd. Je zložená v tónine fis mol, pričom vokálny rozsah Sama Smitha je dve oktávy. Jej tempo je 125 úderov za minútu.
 • F# (vyslovované v angličtine ako F Sharp, /ef ʃɑɹp/, doslova to označuje notu fis) je multiparadigmatický programovací jazyk pre .NET spájajúci funkcionálny prístup s imperatívnym objektovo orientovaným prístupom.
 • Tribúna A sa nachádza na hore pri Rozhodcovskich kabínach FIS. Lístok na tribúnu stojí okolo 150 Eur.
 • Debutoval v roku 1963 v Carnegie Hall s Wieniawského "Husľovým koncertom fis mol".
 • Ak teda máme stupnice H-dur: "h-cis-dis-e-fis-gis-ais-h", zvýšením prvého tónu o poltón z nej dostaneme C alterovanú: "c-cis-dis-e-fis-gis-ais-c", čo je možné vidieť, je rovnaká stupnica ako v prvom prípade, len enharmonicky zamenená.
 • Návrh na realizáciu Hoteta Fis, ako súčasťi tohto športového areálu vznikol pod vedením autorskej dvojice Kramár a Šprlák a stal sa súčasťou nového budovateľského snaženia v tej dobe zanedbaných Tatier.
 • Prvých desať taktov začína s oktávovým tremolom na fis, ktoré po chromatickom poklese ostáva znovu na fis.
 • Zo Štrbského Plesa okolo hotela FIS po [...] turistickej značke hore Mlynickou dolinou k Vodopádu Skok a ďalej do Mlynickej doliny.
 • Zo Štrbského Plesa okolo hotela FIS po [...] turistickej značke hore Mlynickou dolinou k Vodopádu Skok. Od plesa je pekný výhľad na hrebeň Satana v Hrebeni bášt.
 • Aj jednotlivé tóny majú svoje názvy, napr. ‚D (kontra D); f# (malé Fis); g’’(dvojčiarkové G) a podobne.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!