Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'nitroglycerin' from Slovak to English
chém.farm.
nitroglycerín {m}
nitroglycerin <NG>
chém.farm.
nitroglycerín {m}
nitroglycerine <NG>
chém.farm.
nitroglycerín {m}
nitro [coll.] [nitroglycerine]
3 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'nitroglycerin' from Slovak to English

nitroglycerín {m}
nitroglycerin <NG>chém.farm.

nitroglycerine <NG>chém.farm.

nitro [coll.] [nitroglycerine]chém.farm.
Advertisement
Usage Examples Slovak
  • Ascanio Sobrero (* 12. október 1812, Casale Monferrato, Taliansko – † 26. máj 1888, Turín) bol taliansky chemik, ktorý v roku 1847 objavil nitroglycerín počas práce na nitrocelulóze pod vedením Théophile-Jules Pelouze na Univerzite v Turíne.
  • Zaoberal sa predovšetkým šľachtiteľstvom a pestovaním plodín, vyzýval poľnohospodárov na juhu USA, aby prešli na pestovanie plodín alternatívnych k bavlne a znížili tak svoju ekonomickú zraniteľnosť – šľachtil za tým účelom arašidy, sóju alebo sladké zemiaky. Vynašiel z týchto plodín tiež rôzne sekundárne výrobky – od kozmetiky, cez plasty až po nitroglycerín. Jeho výskum zachránil juh USA potom, čo bavlníková monokultúra na začiatku 20. storočia úplne vyčerpala miestnu pôdu.
  • Nitrácia je elektrofilná substitučná reakcia. Pri nitrácii sa na zlúčeninu zavádza skupina -NO2. Využíva sa veľmi často pri príprave výbušnín ako nitroglycerín, TNT, hexogén a iné.
  • EGDN bola používaná pri výrobe výbušnín, kvôli nižšiemu bodu tuhnutia nitroglycerínu pri výrobe dynamitu pre použitie v chladnejšom počasí. Vďaka svojej nestálosti slúži ako detekčný indikátor v niektorých plastických trhavinách ako napr. Semtex, kvôli spoľahlivejšej detekcii výbušniny už od roku 1995 kedy nahradil dimetyldinitrobután. Je oveľa stabilnejší ako nitroglycerín. Rovnako ako ostatné organické nitráty EGDN je vazodilatátor.
  • Nitroglycerínové plastické trhaviny obsahujú ako hlavnú plastifikačnú zložku trhaciu želatínu. Trhacia želatína je rôsolovitá až želatínová hmota pripravená rozpustením 7 – 10% nízko nitrovanej nitrocelulózy (dinitrátu – tzv. kolódiová bavlna) v 90 – 93% nitroglycerínu. Pretože nitroglycerín má pomerne nevýhodný bod tuhnutia +13°C, stáva sa, že takáto trhavina môže pri nižších teplotách zmrznúť, pridáva sa k nitroglycerínu dinitroglykol. Vznikajú tak nemrznúce plastické trhaviny.
  • Tento vynález Alfred Nobel vysvetľoval a zároveň ospravedlňoval ako prostriedok, ktorý ľudstvu poskytne spoľahlivú a bezpečnú banskú trhavinu, ktorá nahrádza nebezpečný nitroglycerín a nevypočítateľnú strelnú bavlnu - nitrocelulózu, prípadne málo účinný čierny pušný prach. Traskavá ortuť a rozbušky ňou plnené sa však okamžite stali zbrojárskym tovarom a boli montované do granátov, mín, torpéd a ďalších smrtiacich zbraní a projektilov.
  • Mimoriadne silné oxidačné vlastností zlúčenín dusíka v oxidačnom stupni +5 sa využívajú pri výrobe výbušnín. Už v starovekej Číne bola známa výroba pušného prachu, ktorého podstatnú časť tvoria dusičnan sodný alebo draselný. V súčasnosti sa v tomto odbore uplatňujú skôr organické zlúčeniny dusíka ako nitroglycerín alebo trinitrotoluén.
  • Nitroglycerín je číra a bezfarebná olejovitá kvapalina. Má sladkastý pach a chuť. Technický produkt je svetložlto až bronzovo zafarbený. Nitroglycerín má dve formy, stabilnú a labilnú, ktoré sa líšia teplotou tuhnutia.
  • Ďalším významným pokrokom je liečba infúziou vysoko účinného vazodilatátora (lieku na rozšírenie ciev) nitroglycerínu. Výrazným rozšírením žíl znižuje prítok krvi do pravého srdca a ďalej do pľúcneho obehu. Vzhľadom na krátku dobu účinku je nevyhnutná dlhodobá infúzia, ktorej rýchlosť sa priebežne upravuje podľa stavu pacienta. Konečným limitom tejto liečby je nadmerný pokles krvného tlaku. Podobný účinok má nitroprussid sodný, ktorý rúčinkuje aj prostredníctvom rozšírenia tepien, ale je toxickejší. Podobný, ale dlhšie trvajúci účinok má tiež urapidil; tento je určený na rýchle zvládnutie zvýšeného krvného tlaku, čo môže byť jednou z príčin akútneho srdcového zlyhania. Nitroglycerín sa vyrába aj vo forme tabletiek a sprejov pre liečbu anginy pectoris a tieto je možné použiť aj pre prednemocničnú liečbu akútneho srdcového zlyhania.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!