Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for skúseností from Slovak to English
NOUN   skúsenosť | skúsenosti | skúsenosti | skúseností
zo skúsenosti {adv}by experience
voj.
bojové skúsenosti {pl}
combat experience {sg}
nedostatok {m} skúsenostíinexperience
3 Words
podľa mojich skúsenostíin my experience <IME>
z vlastnej skúsenosti {adv}(at) first hand [idiom]
založený na skúsenosti {adj}empiric
založený na skúsenosti {adj}empirical
4 Words
na základe vlastnej skúsenosti {adv}from one's own experience
hovoriť z vlastnej skúsenosti [nedok.]to speak from experience
9 translations
To translate another word just start typing!
Advertisement
© dict.cc 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!