Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'skupina' from Slovak to English
NOUN   skupina | skupiny | skupiny | skupín
skupina {f}group
skupina {f}troop [group of people]
skupina {f} [hl. odborníkov, kt. má o niečom diskutovať] panel [group of people gathered to discuss an issue]
skupina {f} [ľudí]bunch [of people] [coll.]
skupina {f} [organizačne vymedzený oddiel]squad
skupina {f} [rastlín, stromov, domov ap.]clump
2 Words: Nouns
chém.
alkylová skupina {f}
alkyl group
chém.
arylová skupina {f}
aryl group
ekon.market.
cieľová skupina {f}
target group
ekon.market.
cieľová skupina {f}
target audience
diskusná skupina {f}discussion group
chém.
hydroxylová skupina {f}
hydroxyl group <OH group, -OH>
biochém.med.
krvná skupina {f}
blood group
ekon.pol.
nátlaková skupina {f}
lobby
voj.
operačná skupina {f}
task force
pátracia skupina {f}search party
pracovná skupina {f}working group
pracovná skupina {f}working party [Br.]
práca
pracovná skupina {f}
crew
prípravná skupina {f}steering group
sociol.
referenčná skupina {f}
reference group
hudba
rocková skupina {f}
rock band
skupina {f} stromovclump of trees
vzdel.
študijná skupina {f}
study group
voj.
zásahová skupina {f} [aj v rámci polície a väzenskej stráže]
task force
pol.
záujmová skupina {f}
interest group
ekon.
záujmová skupina {f}
stakeholders {pl}
ekon.pol.
záujmová skupina {f}
lobby
zločinecká skupina {f}gang
3 Words: Nouns
voj.
taktická (bojová) skupina {f}
tactical (battle) group
5+ Words: Nouns
EUvoj.
národná taktická bojová skupina {f}
EU Multinational Tactical Battle Group
EU
pracovná skupina {f} (Rady) pre víza
Visa Working Party (of the Council)
32 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'skupina' from Slovak to English

skupina {f}
group

troop [group of people]
skupina {f} [hl. odborníkov, kt. má o niečom diskutovať]
panel [group of people gathered to discuss an issue]
Advertisement
skupina {f} [ľudí]
bunch [of people] [coll.]
skupina {f} [organizačne vymedzený oddiel]
squad
skupina {f} [rastlín, stromov, domov ap.]
clump

alkylová skupina {f}
alkyl groupchém.
arylová skupina {f}
aryl groupchém.
cieľová skupina {f}
target groupekon.market.

target audienceekon.market.
diskusná skupina {f}
discussion group
hydroxylová skupina {f}
hydroxyl group <OH group, -OH>chém.
krvná skupina {f}
blood groupbiochém.med.
nátlaková skupina {f}
lobbyekon.pol.
operačná skupina {f}
task forcevoj.
pátracia skupina {f}
search party
pracovná skupina {f}
working group

working party [Br.]

crewpráca
prípravná skupina {f}
steering group
referenčná skupina {f}
reference groupsociol.
rocková skupina {f}
rock bandhudba
skupina {f} stromov
clump of trees
študijná skupina {f}
study groupvzdel.
zásahová skupina {f} [aj v rámci polície a väzenskej stráže]
task forcevoj.
záujmová skupina {f}
interest grouppol.

stakeholders {pl}ekon.

lobbyekon.pol.
zločinecká skupina {f}
gang

taktická (bojová) skupina {f}
tactical (battle) groupvoj.

národná taktická bojová skupina {f}
EU Multinational Tactical Battle GroupEUvoj.
pracovná skupina {f} (Rady) pre víza
Visa Working Party (of the Council)EU
Usage Examples Slovak
 • V roku 2012 vyhrala skupina cenu Brit Award v kategórii Outstanding Contribution to Music.
 • V apríli 2005 začala skupina klubové turné, ktoré trvalo do konca mája.
 • Skupina galaxií M96 alebo Skupina galaxií Lev 1 je skupina galaxií v súhvezdí Lev.
 • Skupina si dala názov "1. automatná partizánska skupina Čapajev".
 • Táto skupina sa významnou mierou podieľala na organizácii umeleckého života v Česku.
 • Poznámka: Alternatívne delenie plazov je na 3 skupiny: skupina Anapsida (vrátane Cotylosauria so stegocefalmi), skupina Diapsida (vrátane taxónov Prosauria, Squamata, vtákojaštery, krokodíly, dinosaury) a skupina Synapsida.
 • Prvá hudobná skupina speváka Michaela Poulsena bola death metalová skupina Dominus.
 • Podniková skupina alebo skupina môže byť aj nejako vymedzená skupina osôb nejakého podniku.
 • Rybičky 48 je česká pop punková skupina založená v roku 2002 v Kutnej Hore.
 • Smektitová skupina je skupina fylosilikátov z radu ílových minerálov. Vytvárajú ílovitú horninu bentonit.
 • Medzi najznámejšie slovenské revivaly svetového formátu patrí bratislavská skupina Revival Jazz Band, košická skupina The Backwards, imitujúca britských The Beatles, či rovnako košická skupina Queenmania, ktorá je revivalom britskej skupiny Queen.
 • Karboxylová skupina je chemicky naviazaná skupina uhlíka, dvoch atómov kyslíka a jedného atómu vodíka.
 • Z Lučenca pochádza nu-metalová skupina Forma a grindcorová skupina Mizar, funková skupina Lucky Brown Stripe, rapper Karlo.
 • V niektorých deleniach ostrovná skupina neexistuje a rozlišujú sa tri skupiny: kontinentálna skupina, goidelská skupina (= hore goidelská podskupina) a britská skupina (= hore britská podskupina).
 • Pholidophoriformes sú veľmi sporná skupina, jednak pre svoju neistú polohu v systéme, jednak preto, že niektorí autori (napr. ...
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!