Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'skutočný' from Slovak to English
ADJ   skutočný | skutočná | skutočné | skutočné | skutoční
skutočnejší | najskutočnejší
skutočný {adj}real
skutočný {adj}true
skutočný {adj}actual
skutočný {adj}veritable
skutočný {adj}real-life
skutočný {adj} [hmotný]tangible
skutočný {adj} [pravý, nefalšovaný]royal [Br.] [coll.]
skutočný {adj} [pravý, nefalšovaný]genuine [real, sincere]
2 Words
skutočný život {m}real life
9 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Slovak
 • Niektorí autori však upozorňujú, že výraz „legendy“ na označenie týchto textov nie je správny, lebo nevystihuje ich skutočný charakter.
 • Sonda je pomenovaná na počesť holandského astronóma, fyzika a matematika Christiaana Huygensa (1629 – 1695), ktorý v roku 1659 popísal skutočný tvar Saturnových prstencov.
 • Smer elektrického prúdu sa delí na: 1. skutočný a 2.
 • Predchodcom tohto systému u starších modelov bol skutočný mini airbag, ktorý chránil disk pri páde počítača atď.
 • Po štúdiách hospodáril na rodinných majetkoch, 1809 – 11 kapitán bratislavského jazdeckého pluku. Od roku 1831 cisársky dvorský hudobný gróf, 1838 skutočný tajný radca.
 • Dáta zo sčítania nevystihujú skutočný celkový počet príslušníkov rómskej menšiny, pretože veľká časť Rómov sa v oficiálnom cenze nehlási k rómskej národnosti.
 • Teórie vzniku Pentateuchu sa snažia objasniť skutočný vývoj a vznik tohto literárneho celku, ktorý by všetky tieto problémy objasnil.
 • Ak rozhlasová stanica uvádza, že jej vysielač má výkon 100 kW, môže ísť o porovnávací výkon 100 kW ERP. Skutočný výstupný výkon vysielača je pritom obvykle len 10 až 20 kW.
 • Skutočný tvar Zeme (...) býva pri glóbuse nahradený guľou.
 • Pre Rimanov bol Coruncianius prvý skutočný učiteľ práva. Do histórie vstúpil svojimi rozsiahlymi znalosťami a veľkou výrečnosťou.
 • Jej názov rozprávka je viac symbolický ako skutočný.
 • Existuje o ňom niekoľko portrétov, skutočný obraz sa však nezachoval.
 • Toto všetko sú však iba dohady. Žiadny skutočný dôkaz neexistuje a pravá identita Jacka Rozparovača zostane už zrejme navždy tajomstvom.
 • Prvý skutočný bojový tank sa volal Little Willie a bol postavený v roku 1915.
 • dosiahol touto korunováciou skutočný vrchol svojich štátnických túžob.
 • Poeticon astronomicon je hviezdny atlas, ktorého autorstvo sa pripisuje Hyginovi, jeho skutočný autor nie je istý.
 • Vŕtanie je menovitý rozmer, čo znamená, že v skutočnom piestovom stroji je skutočný vnútorný priemer valca o niečo väčší a skutočný vonkajší priemer piesta o niečo menší, aby bol možný ich vzájomný pohyb s vôľou.
 • Skutočný zvuk je podľa Aristotela zvuk, ktorý vzniká nárazom niečoho o niečo iné a v niečom; spôsobuje ho úder.
 • Priestor je podľa neho skutočný, pretože má dôvod vo vonkajšom objektívnom svete; je viazaný na skutočné bytie vecí; ako skutočný je obmedzený a konečný.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!