Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'skutočne' from Slovak to English
skutočnetruly
skutočne {adv}really
skutočneindeed
skutočne {adv}actually
skutočne {adv}genuinely
skutočnesure enough
skutočne {adv}real [Am.] [coll.] [really]
skutočne {noun} [hmatateľne]tangibly
8 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Slovak
 • Hoci mnoho alfa častíc skutočne cez fóliu preniklo, mnoho z nich malo veľmi odklonené dráhy a niektoré sa dokonca odrazili a vrátili späť k zdroju žiarenia.
 • Blanco prezradil, že Bieber bol „skutočne nervózny“, a uvažoval o tom, či pieseň vôbec vydá.
 • Jedovatý krídlovec ohnivý: pre nadobudnutie podoby tohto živočícha, chobotnica pozvoľna roztiahne svoje končatiny. Jej chápadlá sa skutočne veľmi podobajú na ostne ryby.
 • Konca reality show sa skutočne obidvaja dočkajú.
 • Vybaviť žiadosť trvalo dlhé týždne. Aj v prípade, že osoba mala cestovnú doložku, neznamenalo to ešte, že skutočne vycestuje.
 • Posledná zlatá olympijská medaila vyrobená skutočne zo zlata bola udelená roku 1912.
 • Niektorí analytici vidia vytvorenie skutočne synodálnej cirkvi, ako niečo, čo sa môže stať najväčším príspevkom Františkovho pontifikátu.
 • Existujú rôzne názory na to, čo sa vlastne na konci poviedky skutočne stalo.
 • Pomocou skutočnej deformácie je napr. definovaný koeficient normálovej anizotrópie. Skutočne deformácie možno na rozdiel od dohovorených jednoducho sčítavať.
 • Histologický výskum z roku 2010 však opäť potvrdil, že ide skutočne o prípad ostrovného nanizmu a Magyarosaurus teda skutočne bol dinosaurím „trpaslíkom“.
 • Ľahko možno skalárnym súčinom overiť, že vektory sú skutočne ortogonálne.
 • Koala skutočne nepije tekutiny, všetku vodu prijíma v rastlinnej potrave (výnimkou sú obdobia veľkého sucha, keď je ju skutočne možné vidieť piť vodu, ak má príležitosť).
 • Prvá ukážka vášnivého bozku dvoch žen v epizóde "Rejoined" nie je vlastne skutočne lesbická - ide o Trillov, ktorí sa milovali v čase, keď mali hostiteľov opačných pohlaví.
 • Otázka, či technická analýza skutočne funguje alebo ide len o „šarlatánstvo“, sa v podstate rieši dodnes.
 • Pomerne selektívne COX-2 inhibujúci oxikam meloxikam bol prvý krok vo vývoji skutočne selektívneho COX-2 inhibítora.
 • Ďalšími matematickými úpravami sa dá ukázať, že toto je skutočne parametrická rovnica elipsy, paraboly, resp. hyperboly v polárnych súradniciach.
 • Ak si chcete niečo skutočne zapamätať, musíte na to využiť už prvých 10 minút potom, ako ste sa stretli so zapamätávanou informáciou.
 • Film zobrazuje udalosti Slovenského národného povstania. V tom povstalecká armáda skutočne použila tri pancierové vozne – vlaky Masaryk, Hurban a Štefánik.
 • V ďalšom procese hľadania vyjadrenia Newtonovho interpolačného polynómu je podstatné vyjadriť koeficienty [...] tak, aby polynóm skutočne interpoloval danú množinu bodov.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!