Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'skutočnej' from Slovak to English
model {m} v skutočnej veľkostifull-scale model
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'skutočnej' from Slovak to English

model {m} v skutočnej veľkosti
full-scale model
Advertisement
Usage Examples Slovak
 • Pracovné disciplíny sú simuláciou skutočnej práce kovbojov na ranči. Okrem koňa sa pracuje s dobytkom.
 • Hazard je koprodukčný slovensko-český film natočený podľa skutočnej udalosti.
 • Vipassaná (Páli) alebo vipasyana (Sanskrit) znamená v buddhistickej tradícii vhľad do skutočnej podstaty reality, menovite do troch charakteristík existencie: nestálosti, neuspokojivosti a iluzórnosti ega.
 • Poisťovňa obyčajne poskytuje náhradu škody len v zodpovednom poistení. V iných poisteniach poskytuje poistné plnenie, ktoré sa odlišuje od skutočnej hmotnej škody.
 • Nakrúcalo sa v Kalifornii, nie v Scrantone, v skutočnej budove namiesto štúdia.
 • Pomocou skutočnej deformácie je napr. definovaný koeficient normálovej anizotrópie. Skutočne deformácie možno na rozdiel od dohovorených jednoducho sčítavať.
 • Postava je založená na skutočnej osobnosti. Pryde bola spolužiačkou Johna Byrnea na vysokej škole.
 • Tento film mal premiéru v kinách v roku 2000. Jeho scenár bol napísaný podľa skutočnej udalosti. Tu si zahrala sekretárku Erin Brockovichovú, ktorá objavila veľký ekologický škandál.
 • Tieto vzorce však nezodpovedajú skutočnej štruktúre oxokyselín, preto sa v súčasnosti používajú vzorce už uvedeného tvaru.
 • McLaglena v hlavnej úlohe s Gregory Peckom, nakrútený podľa skutočnej udalosti odohrávajúcej sa počas druhej svetovej vojny.
 • V produkcii HBO a BBC natočil Frank Pierson v roku 2001 televízny film podľa zápiskov Martina Luthera. Film s názvom "Conspiracy" je koncipovaný ako rekonštrukcia skutočnej konferencie.
 • Autor tu vášnivo obhajoval zásadu skutočnej rovnosti medzi ľuďmi a ostro polemizoval s oficiálnou propagandou vládnucej triedy, ktorá pripisovala zrušenie poddanstva roku 1848 dobrej vôli privilegovaných vrstiev.
 • Svadba, najmä v urodzených rodinách, mala charakter skutočnej zmluvy, uzavretej podľa prísnych predpisov.
 • Problémom bola aj nedôveryhodnosť oficiálnej štatistiky (prehodnotenie skutočnej výšky deficitu čistého vývozu, dodatočné zníženie oficiálne vykázaného rastu HDP).
 • Hraničná situácia je zážitok bolesti, viny, utrpenia, zápasu o život, cez ktorý sa dochádza k sebapoznaniu a k skutočnej autentickej existencii človeka.
 • Civilonym (lat. + gr.) je pseudonym, ktorý vzniká použitím cudzieho mena skutočnej osoby.
 • Fiktívna sila sa na odlíšenie od skutočnej sily niekedy označuje aj ako zotrvačná odstredivá sila.
 • Diskotéka je miesto zábavy alebo klub s hudbou, ktorú hrajú diskdžokeji namiesto skutočnej hudobnej skupiny alebo hudobného interpreta. Slovo je odvodené z francúzskeho slova "discothèque".
 • Zdanlivá dráha je priemetom skutočnej dráhy na nebeskú sféru; vplyvom pohybu pozorovateľa (rotácia Zeme, obeh Zeme okolo Slnka, pohyb slnečnej sústavy) sa body skutočnej dráhy premietajú na sféru vždy z iného miesta.
 • Autonómia vôle je u I. Kanta princíp skutočnej morálky; vôľa sa tu riadi samou ideou zákona vôbec, nezávisle od akéhokoľvek afektivneho alebo spoločenského určenia.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!