Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'skutočnosť' from Slovak to English
NOUN   skutočnosť | skutočnosti | skutočnosti | skutočností
skutočnosť {f}fact
skutočnosť {f}reality
skutočnosť {f}real life
zaujímavá skutočnosť {f}amazing fact
4 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Slovak
 • Skutočnosť, že častice môžu byť nerozlíšiteľné má dôležité dôsledky v štatistickej fyzike.
 • "notorius", známy) je termín používaný v právnej terminológii označujúci všeobecne známu skutočnosť (dôkaz), alebo natoľko známu skutočnosť, že ju netreba dokazovať pred súdom alebo v správnom konaní, pretože sa pokladá za všeobecne (alebo minimálne na mieste konania) známu, pravdivú a platnú.
 • Príznačný je jeho realistický, strohý, analytický a provokujúci pohľad na skutočnosť.
 • Tantrizmus zastáva sakramentálny pohľad na skutočnosť, to znamená, že každý materiálny, psychický a duševný jav sa stáva symbolom pre božiu skutočnosť a tým prostriedkom spasenia.
 • Názov (uzamknuteľná miestnosť) označuje skutočnosť, že kardináli sú počas ceremónie zamknutí.
 • Porovnaj aj delenie v článku právna skutočnosť.
 • Jeho diela sú idylické, majú snahu prikrášľovať skutočnosť.
 • Napríklad u Aristotela je to aktuálna skutočnosť predmetu.
 • Materiálna skutočnosť' je podľa stredného platonizmu nejestvuje samo osebe ani sama pre seba, jej predurčením je nadmateriálna skutočnosť.
 • Súvislosť je existencia, skutočnosť, bytie súvisenia.
 • Intencionálna relacionalita je skutočnosť zameranostného vzťahovania sa, skutočnosť, že ľudský subjekt aktívne s viac menej uvedomeným zámerom (intenciou) sleduje reálne jestvujúcna .
 • Objektívno (lat.) je skutočnosť, svet, objektívna realita.
 • Náhoda je protikladom relatívnej nevyhnutnosti a spolu s ňou predstavuje nezastupiteľný moment v procese premeny reálnej možnosti na skutočnosť.
 • Je to skutočnosť ale aj maskou skutočnosti. Pod zdaním každodennosti podľa Freuda a Marxa existuje teda iná skutočnosť.
 • Skutočnosť nie je len to, čo vidíme na povrchu, skutočnosť má i magickú dimenziu, a keď po nej zatúžime, máme právo ju nadsadiť a dať jej farebnosť“.
 • Izotropnosť priestoru je skutočnosť, že všetky smery v priestore sú rovnocenné.
 • Ludwig Wittgenstein tvrdí, že fakt je skutočnosť. Skutočnosť je existencia vecných stavov. Súhrn faktov je svet.
 • Reálnosť je skutočné existovanie; skutočnosť, vecnosť, zodpovedanie skutočnosti. Opak: ireálnosť, ideálnosť.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!