Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'skutok' from Slovak to English
NOUN   skutok | skutku | skutky | skutkov
skutok {m}act
skutok {m}deed
skutok {m} [veľký, hrdinský ap.]feat
3 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'skutok' from Slovak to English

Advertisement
skutok {m}
act

deed
skutok {m} [veľký, hrdinský ap.]
feat
Usage Examples Slovak
 • Kresťanská láska je vyjadrená predovšetkým ako skutok.
 • Sám Warhol Solanas odpustil jej skutok a neskôr satirizoval celú udalosť následným filmom, kde nazval skupinu po Solanas' S.C.U.M.
 • Starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Radoslav Števčík (NEKA) skutok označil za dôsledok dlhodobého neriešenia problému verejného poriadku v Bratislave.
 • Aktuálny stav: skutok nie je trestný čin.
 • Okrem Hyperméstry, všetky dcéry príkaz otca splnili a bohovia ich za tento hrozný skutok odsúdili na večný trest nosiť v podsvetí do deravého suda vodu.
 • Okrem Hyperméstry, otca poslúchli všetky a bohovia ich za tento hrozný skutok odsúdili na večný trest nosiť v podsvetí do deravého suda vodu.
 • Okrem najmladšej Hyperméstry, všetky dcéry príkaz otca splnili a za tento hrozný skutok si od bohov vyslúžili večný trest nosiť v podsvetí do deravého suda vodu.
 • Okrem Hyperméstry, všetky príkaz otca splnili a bohovia ich za tento hrozný skutok odsúdili na večný trest nosiť v podsvetí do deravého suda vodu.
 • Mykénsky ľud mu nikdy ten strašný skutok neodpustil.
 • V novembri 2005 spôsobil v Modre pod vplyvom alkoholu dopravnú nehodu. Vzhľadom na poslaneckú imunitu nebol za skutok potrestaný a vodičský preukaz mu bol vrátený na druhý deň.
 • Môžu existovať „množina paralelných vesmírov“ ako ten v ktorom cestovateľ zabil svojho starého otca, skutok sa stal v (vyústil do vytvorenia) paralelnom vesmíre, v ktorom cestovateľov náprotivok nikdy nebude splodený.
 • Aj to sa zdalo primálo a preto najvyšší súd tieto ustanovenia doplňuje takým výkladom, podľa ktorého priamym podnecovaním podľa § 172, je každé “prehovorené, alebo napísané slovo, každý skutok, ktorý môže vzbudiť v inom človeku nenávisť k národnosti...„.
 • Za takýto podkladový zločin však nemožno považovať menej závažný kriminálny skutok, akým je napríklad napadnutie.
 • Popieranie holokaustu chápe ako skutok, ktorý nespadá pod ochranu článku 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
 • Odpustenie je nenástojenie na potrestaní (obyčajne za spáchaný zlý, nesprávny skutok).
 • Je to vždy vnutorne zlý skutok. Ešte horší skutok je znásilnenie spáchané blízkymi príbuznými (incest) alebo vychovávateľmi na deťoch, ktoré im boli zverené.
 • Žart alebo vtip je jazykový (hovorený alebo napísaný) prejav alebo niečo (skutok, čin) nemyslené vážne, ale majúce za cieľ vyvolať, vzbudiť veselosť, smiech.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!