Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'skvalitňovanie' from Slovak to English
NOUN   skvalitňovanie | skvalitňovania | skvalitňovania | skvalitňovaní
skvalitňovanie {n}enhancement [improvement of quality]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'skvalitňovanie' from Slovak to English

skvalitňovanie {n}
enhancement [improvement of quality]
Advertisement
Usage Examples Slovak
  • Cieľom združenia je podporovať skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a podmienok preň, vrátane materiálno-technického zabezpečenia na Gymnáziu a Základnej škole sv.
  • Nadácia vytvára príležitosti na skvalitňovanie občianskej spoločnosti smerom k jej väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí a ochrany menšín a slabých.
  • EMBnet (European Molecular Biology network) je medzinárodná organizácia, ktorej prioritným cieľom je rozvoj medzinárodnej spolupráce medzi poskytovateľmi bioinformatických služieb a skvalitňovanie poskytovaných služby v oblasti bioinformatiky.
  • Zaslúžila sa o skvalitňovanie metodickej a praktickej prípravy žiačok materských škôl a o rozvoj materských škôl na Slovensku.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!