Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'skvapalnený' from Slovak to English
skvapalnený {adj} {past-p}liquefied
ekol.priem.
skvapalnený zemný plyn {m}
liquefied natural gas <LNG>
ekol.priem.
skvapalnený zemný plyn {m}
liquified natural gas <LNG>
3 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Slovak
  • Okrem prvých pokusných náloží žiadna vodíková bomba neobsahuje deutérium alebo trícium vo voľnom stave, ako plyn alebo ako skvapalnený plyn.
  • V Thajsku sa nachádza 5 900 km plynovodu, 2 km potrubia pre plynový kondenzát, 85 km potrubia pre skvapalnený ropný plyn, 1 km ropovodu a 1 097 km potrubia pre ropné produkty.
  • Palivom pre tieto motory sú napríklad propán, bután, skvapalnený ropný plyn alebo skvapalnený zemný plyn LNG.
  • Na získanie kodeínových tabliet v Rusku nie je potrebný recept, skvapalnený bután sa používa v náplniach do zapaľovača, acetónové riedidlo, kyselina chlorovodíková a jód sú v predaji, červený fosfor je možné získať zo škatuliek od zápaliek.
  • Najčastejšie predávanými palivami sú rôzne druhy benzínov, nafta alebo skvapalnený ropný plyn.
  • Ako palivo používal tento automobil skvapalnený zemný plyn, ako okysličovadlo peroxid vodíka.
  • Etylénoxid je bezfarebný vo vode neobmedzene rozpustný stlačený alebo skvapalnený plyn ťažší ako vzduch príjemného éterického zápachu s bodom varu 10,4 °C.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!