Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'tlmenie' from Slovak to English
NOUN   tlmenie | tlmenia | tlmenia | tlmení
tlmenie {n}abating
tlmenie {n}abatement
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'tlmenie' from Slovak to English

tlmenie {n}
abating

abatement
Advertisement
Usage Examples Slovak
 • Tryptofán (Trp, W) je aromatická aminokyselina, ktorá je esenciálna pre výživu človeka. Je to základná látka pre tvorbu serotonínu. Tryptofan sa používal na tlmenie bolesti.
 • Listy boli vzájomne prepojené lanami, ktoré slúžili na tlmenie kmitov.
 • Jediným zásahom býva odstránenie alebo tlmenie silných svetelných a blikajúcich efektov v niektorých hrách, čo bolo spravené v záujme zníženia rizika vyvolania záchvatov v ľuďoch trpiacich epilepsiou.
 • Dextrometorfán (skrátene DXM) je opiátové liečivo, ktoré sa najčastejšie využíva na tlmenie kašľa.
 • Interiér bol lepšie odhlučnený použitím kobercov a iných materiálov na tlmenie hlukov, pričom bola použitá dvojitá priečka medzi motorom a interiérom.
 • Predná náprava dostala kolískové zavesenie, ktoré izoluje tlmenie, pruženie a motor od priestoru karosérie pre posádku.
 • Jedná sa hlavne o tlmenie príznakov ochorenia, liečbu bolesti a psychickú podporu pacienta i jeho príbuzných.
 • Guma má veľký vplyv na tlmenie spojky a preto je u gumených spojok volené vždy nižšie rozmedzie hodnôt súčiniteľa.
 • Hydropneumatika alebo oleopneumatika je nekonvenčný systém pruženia, ktorý využíva na tlmenie vibrácií kombináciu hydrauliky (hydraulický olej) a pneumatiky (stlačený plyn).
 • Výhodou je tlmenie torzných kmitov a pomerne malý sklz (2 – 3%) v rozdiele otáčok medzi vstupom a výstupom.
 • Jeho výhodami bola stabilná výška nezávisle od hmotnosti nákladu, možnosť zmeny výšky zadnej nápravy a tiež lepšie tlmenie nerovností čo prispievalo ku komfortu.
 • Citrát lítny (Li3C3H5O(COO)3) je zlúčenina lítia a kyseliny citrónovej, ktorý sa používa na tlmenie nálady v psychiatrickej liečbe manických stavov a bipolárnej poruchy.
 • ich hlavnou úlohou je tlmenie nárazov pri skokoch a dopadoch na koleno a zároveň stabilizujú kolenný kĺb vyplnením nerovnakých tvarov naliehajúcich kostí v kolene.
 • ... "fender") je súčasť výbavy lodí, slúži ako zariadenia na tlmenie nárazov, aby sa kotviace lode v prístave nepoškodzovali o mólo alebo vzájomne o seba.
 • U veľmi pokročilých ochorení môže byť brachyterapia efektívne použitá na tlmenie príznakov vyplývajúcich z prítomnosti tumoru (bolesť, krvácanie, zúženie priesvitu orgánov).
 • Neskôr sa zistilo, že rôzne zvukové prejavy rakety spôsobili rozdielne atmosférické podmienky, ktoré spôsobili tlmenie zvukových vĺn.
 • Lieky odstraňujú príznaky, najčastejšie je tlmenie bolestí nesteroidnými antireumatikami.
 • Medzištýlová frazeológia je podľa niektorých štylistických klasifikácií frazém jeden z osobitných druhov, a to typ, pre ktorý je príznačné tlmenie výraznej polarizácie na osi knižnosť – hovorovosť.
 • Bol veteránom armády Konfederovaných štátov amerických a ako jeden z možných motívov pre vývoj Coca-Coly býva uvádzané, že hľadal liek na tlmenie bolesti.
 • Druhý parameter je tlmenie. Tlmenie je bezrozmerná fyzikálna veličina.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!