Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for urad from Slovak to English
úrad {m}authority
admin.
úrad {m}
office
admin.
úrad {m}
bureau
2 Words
colný úrad {m}customs office
admin.
dozorný úrad {m}
supervisory authority
nábož.
duchovný úrad {m}
ministry
admin.pol.
imigračný úrad {m}
immigration office
admin.
kontrolný úrad {m}
inspection authority
admin.
pasový úrad {m}
passport office
patentový úrad {m}patent office
poštový úrad {m}post office
admin.stav.
stavebný úrad {m}
building authority
nábož.
úrad {m} opáta
abbacy [office of an abbot]
nábož.
úrad {m} pastora
ministry
pol.
úrad {m} prezidenta
presidency
pol.
vládny úrad {m} [pre urč. oblasť]
agency
vysoký úrad {m}high office
3 Words
Európsky patentový úrad {m}European Patent Office <EPO>
4 Words
práv.
Federálny úrad {m} pre vyšetrovanie <FBI>
Federal Bureau of Investigation <FBI>
5+ Words
EU
Európsky úrad {m} pre boj proti podvodom <OLAF>
European Anti-Fraud Office <OLAF>
Úrad {m} priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Industrial Property Office of the Slovak Republic [patent office]
21 translations
To translate another word just start typing!
Advertisement
© dict.cc 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!