Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'vznikať' from Slovak to English
VERB1   vznikať | vznikám | vznikajú | vznikal
vzniknúť
VERB2   vzniknúť | vzniknem | vzniknú | vznikol
vznikať
vznikať [nedok.]to spring
vznikať [nedok.]to originate
vznikať [nedok.]to come into being
3 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'vznikať' from Slovak to English

vznikať [nedok.]
to spring

to originate

to come into being
Advertisement
Usage Examples Slovak
 • Po rozšírení slobodomurárstva začali vznikať podobné hnutia, ktoré sa začlenili priamo do murárskych lóží alebo existovali samostatne a verejnosťou boli spájané so slobodnými murármi.
 • Umelé balady začali vznikať koncom 18. stor. a v 19. stor. Zdrojom boli ľudové balady, povesti, báje.
 • HKMP najčastejšie vzniká ako geneticky podmienené ochorenie pričom platí autosomálne dominantný typ dedenia, menej často môže vznikať aj ukladaním metabolitov.
 • Cena naznačuje, že môže vznikať nejaký nový oficiálny hudobný žáner, ktorý si má nájsť svojich fanúšikov.
 • Pri takejto reakcii môžu vznikať buď primárne alebo terciárne amíny.
 • Okolo roku 1960 začali vznikať surrealistické skupiny aj na miestach, kde surrealisti nikdy nepôsobili (napr. Pakistan).
 • Bežný v nízkoteplotných hydrotermálnych žilách. Môže však vznikať aj v záverečnej fáze mineralizácie stredne a vysokoteplotných hydrotermálnych žíl.
 • V medzivojnovom období začala na masíve vrchu Dúžnik vznikať osada Dúžniky, ktorá bola z časti zničená za 2. svetovej vojny a neskoršie zanikla.
 • Môže vznikať usadzovaním na dne mora v okolí aktívnych sopiek vyvrhujúcich vulkanický materiál.
 • Minerály môžu vznikať rôznorodými pochodmi a za rozličných podmienok.
 • Z mikrokryštálov urátu sodného môžu vznikať obličkové kamene.
 • Na Slovensku začali vznikať IDS až po roku 2000. Jednotlivé systémy sú v rôznom stupni integrácie.
 • V minulosti sa predpokladalo, že časť pegmatitov môže vznikať i metasomatózou - zatláčaním iných hornín pôsobením metamorfných fluíd, alebo hydrotermálne a inak.
 • Na miestach viacerých hradísk začali začiatkom 13. storočia vznikať ranostredoveké hrady.
 • V tomto období došlo k rozšíreniu do stredného Iraku (Rás el-Amjá, Nippur) a v Eridu začali vznikať chrámy na terase.
 • Nákupné centrá začali vznikať od 20. rokov 20. storočia spolu so vznikom predmestského života v Spojených štátoch a po druhej svetovej vojne.
 • Evapority môžu vznikať i v slaných jazerách - vnútrozemských sebchách a jazerách typu playa.
 • Medzi jednotlivými reťazcami monomérnych jednotiek môžu vznikať vzájomné chemické väzby, vytvárajúce plošnú alebo aj priestorovú štruktúru molekúl polymérov.
 • Severoamerická platňa sa ďalej pohybovala na západ a čoskoro v zemskej kôre Pangey začala vznikať priekopová prepadlina.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!