Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'zachovalý' from Slovak to English
zachovalý {adj} [napriek veku v dobrom stave]recovered
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'zachovalý' from Slovak to English

zachovalý {adj} [napriek veku v dobrom stave]
recovered
Advertisement
Usage Examples Slovak
 • Ruiny katedrály Bagrati z konca 10. storočia a zachovalý monastier Gelati reprezentujú stredovekú architektúru Gruzínska.
 • je zachovalý stredoveký pravoslávny chrám, nachádzajúci sa v podchode na námestí svätej Nedele v centre mesta Sofia v oblasti Sofia v západnom Bulharsku.
 • Je známy jeden zachovalý exemplár, ktorý sa nachádza v "National Infantry Museum" vo Fort Benning, v Georgii.
 • Nachádza sa tu zachovalý bukový les s prímesou jaseňa štíhleho, javora a bresta horského, ktoré sa presadzujú najmä v kamenitých častiach, kde je oslabená konkurenčná schopnosť buka.
 • Zámok Veselí nad Moravou je zachovalý komplex, nachádzajúci sa vo Veselí nad Moravou v okrese Hodonín.
 • Mestský hrad alebo častejšie používané označenie Starý zámok je zachovalý hradný komplex v Banskej Štiavnici.
 • Predmetom prísnej ochrany sa stal zachovalý karpatský les v rôznych vývojových štádiách s výskytom terciérneho reliktu - tisa obyčajného, ako aj krasové formy georeliéfu.
 • V blízkosti obce sa nachádza unikátny zachovalý pôvodný karpatský prales Havešová, ktorý je od roku 2007 zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO.
 • Ide o pozoruhodne zachovalý krajinný celok v podhorí Šumavy s početnými cennými lokalitami.
 • Predmetom ochrany sú tri menšie horské rašeliniská v pramennej oblasti Valného porastené brezinami a podmáčanými smrečinami, tvoriace s okolitými mezofilnými lúkami dobre zachovalý komplex prirodzenej rašeliniskovej a mokraďovej vegetácie s druhovo početným súborom vzácnych a ohrozených rastlín a živočíchov (páperec alpínsky).
 • Objektom ochrany je zachovalý rašelinový komplex s poloprirodzenými až prirodzenými lesnými ekosystémami.
 • Mestské opevnenie Bardejova tvorí zachovalý obranný systém pozostávajúci z hradieb a bášt, pochádzajúci z druhej polovice 14.
 • Vcelku zachovalý hrad postavený na štvorcovom pôdoryse zo šedivého kameňa je situovaný na 567 m vysokom kopci.
 • Obzvlášť chránený je zachovalý starý dubovo-bukový a javorový les na juhovýchodných svahoch.
 • 29. marca 2002 počas jeho posledného letu do Smithsonianského múzea letectva a kozmonautiky spadol do zátoky jediný zachovalý Boeing 307 na svete.
 • Nie je žiaden záznam o sopečnej aktivite v historickej dobe, no pomerne zachovalý vzhľad hornín indikuje ich mladý vek (holocén).
 • Je prírodná pamiatka na toku riečky Zolná nad sídlom Zolná, ktorá chráni zachovalý úsek toku s pôvodným porastom.
 • Je zachovalý a sprístupnený verejnosti. Sídli v ňom Považské múzeum.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!