Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for KA from Albanian to English
VERB   kam | ka | pata | pasur
kathere is
kathere are
Nouns
zool.
ka {m}
ox
2 Words
A ka më?Any left?
S'ka përse.Don't mention it.
3 Words
Nuk ka problem.No problem.
ma ka ëndato yearn
4 Words
Ka ndodhur një aksident.There has been an accident.
Ky vend ka fantazma.This place is haunted.
ka marrë uria.I'm hungry.
si ta ka ëndaas you like it
ka marrë uria?Are you hungry?
5+ Words
Breshëri i ka dëmtuar kulturat bujqësore.The hail has damaged the crops.
E ka llapën të gjatë.He has the gift of gab.
S'ka mbetur gjë për ne?Isn't there anything left for us?
tregoj se dikush e ka gabimto prove sb. wrong
16 translations
To translate another word just start typing!
Advertisement
© dict.cc 2022
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!