Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'Kalb' from Albanian to English
kalbto rot
kalbto decay
kalbto putrefy
3 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'Kalb' from Albanian to English

kalb
to rot

to decay

to putrefy
Advertisement
Usage Examples Albanian
  • Fushata e tij e parë duket se ka ndodhur në vitin e katërt të mbretërimit të tij dhe u përkujtua nga ngritja e asaj që u bë e para e stelave përkujtimore të Nahr el-Kalb afër këtij tani Bejrut .
  • Usama pastaj marshoi drejt Mu’tahut, sulmoi Arabët e Krishterë të fiseve të Benu Kalb dhe Ghasanidet në një betejë të vogël.
  • Jezidi ka lindur në vitin 646 të Muavijes ibn Ebu Sufjan dhe Maisun bint Bahdal, e bija e udhëheqësit të fuqishëm të Beni Kalb Bahdal ibn Unejf, dhe u rrit me fisin e tij amë, Kalbitët.
Advertisement
© dict.cc Albanian-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!