Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'Adressat' from Swedish to English
NOUN   en adressat | adressaten | adressater | adressaterna
adressat {u}addressee
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Adressat' from Swedish to English

adressat {u}
addressee
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • Det finns ett exempel på ett rättsfall där gärningsmannen tillverkade en brevbomb i Danmark avsedd för en adressat i Storbritannien och sedan postade försändelsen i Sverige, där den omhändertogs av svensk polis.
 • Han kan sägas ha varit den första att ta emot e-mail till en svensk adressat.
 • Hon debuterade med 1997 års "I Love Dick", en samling av kärleksbrev till en opresenterad adressat, senare identifierad som sociologen Richard "Dick" Hebdige.
 • Postlåda är en behållare för ankommande post, tidningar och masstrycksaker till en adressat. Förkortningen "Pl" betyder postlåda och användes förr i adresser på landsbygden.
 • Medeltidsbrev (även "diplom") är ett samlingsbegrepp för de icke-litterära historiska källor från medeltiden som kännetecknas av att de är utformade i brevform, med en utsatt avsändare och ibland en utsatt adressat.
 • Brev som adresserats till Jönköpingsfabriken med texten "Tanda endast mot ladans plan, Sweden" lär har nått sin adressat utan problem.
 • Hallqvist har också givit ut diktsamlingar med mera vuxen adressat.
 • Om beslutet saknar adressat har det allmän giltighet.
 • ” yttras av rätt person till rätt adressat i en passande situation.
 • Eftersom tilltalsuttryck förmedlar, bland annat, sociala kategorier som exempelvis kön, yrke, välstånd och bakgrund som skillnader talare och adressat emellan, leder detta till att talare av tilltalsuttrycksrika språk blir mer uppmärksamma på dessa skillnader.
 • Enligt brevet så är Lukas ensam kvar hos författaren och brevets adressat, Timotheos, ombeds ta med sig Markus och de böcker samt en mantel som författaren lämnat i Troas.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!