Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'Afrikaans' from Swedish to English
ling.
afrikaans {noun} [oböjl.]
Afrikaans
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Afrikaans' from Swedish to English

afrikaans {noun} [oböjl.]
Afrikaansling.
Advertisement
Usage Examples Swedish
  • Brink, som skrev både på modersmålet afrikaans och på engelska, debuterade som författare 1958 och var en av de ledande gestalterna inom författargruppen "Die Sestigers," den unga afrikaansspråkiga författargenerationen som uppstod på 1960-talet.
  • Die Taalkommissie ("språkkommissionen") är en språkmyndighet för afrikaans i Sydafrikas vetenskaps- ock konstakademien (afrikaans "Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns").
  • Namnet Reebok kommer från ordet rhebok, afrikaans för råbocksantilop.
  • Därefter undervisade hon i afrikaans och nederländska vid University of the Witwatersrand.
  • Krog skriver på engelska såväl som afrikaans. Hon har gett ut diktsamlingar för både vuxna och barn, en kortroman, en teaterpjäs och flera faktaböcker.
  • Såväl tyska som afrikaans betraktas dock av många namibier som förtryckarspråk.
  • Engelska och afrikaans har traditionellt varit de dominerande språken i sydafrikanska skolor.
  • Afrikaans uppstod i området kring nederländska Kapkolonin genom en gradvis avvikelse från de europeiska nederländska dialekterna under 1700-talet.
  • Universitetet i Stellenbosch var under apartheidtiden till för den afrikaanstalande befolkningen.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!