Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'Azovska' from Swedish to English
geogr.
Azovska sjön {u}
Sea of Azov
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Azovska' from Swedish to English

Azovska sjön {u}
Sea of Azovgeogr.
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • I väst är halvön förbunden med Krim via Kertjnäset, även kallat Yenikalenäset och "Ak-Monaj", med kust mot Syvasj i nordväst, ett stort område grunda bukter i västligaste Azovska sjön.
 • Kalmius (...) är en flod som flyter genom Mariupol i sydöstra Ukraina och mynnar ut i Azovska sjön.
 • Kalkafloden, eller Kaltjyk (...), är en flod i sydöstra Ukraina. Vid Mariupol mynnar den som högerbiflod i Kalmius, som strax därefter mynnar i Azovska sjön.
 • Taganrog (ryska Таганрог) är en hamnstad på kusten mot Azovska sjön i Rostov oblast i sydvästra Ryssland, omkring 72 kilometer från Rostov-na-Donu.
 • ... , "Genitjeskij proliv") i Ukraina förbinder Azovska sjön med Syvasj, ett område med grunda vikar och våtmarker längs Krimhalvöns nordöstsida.
 • Syvasj har genom Henitjesksundet i nordöst förbindelse med övriga Azovska sjön, från vilken det i övrigt skiljs av det 113 km långa Arabatnäset.
 • Det azovska höglandet var tidigare en stäpp men numera är det till största delen jordbruksmark. Rester av den ursprungliga vegetationen är bevarade i naturskyddsområdet "Kamiani Mohyly".
 • Han dog den 8 augusti 1949 i Jejsk, en liten semesterort vid Azovska sjön, av en hjärtattack.
 • Arabatnäset är ett näs, eller egentligen långsmal halvö, på Krimhalvöns östra sida, som sträcker sig från Kertjnäset i söder till Henitjesksundet i norr och därmed avgränsar kustområdet Syvasj från övriga Azovska sjön.
 • Strilkove är en by i Cherson oblast som ligger på en landtunga vid Azovska sjön i södra Ukraina.
 • Denna fisk förekommer i Svarta havet och i Azovska sjön. Arten saknas i Svarta havets östliga delar. Vuxna exemplar uppsöker laguner med bräckt vatten för äggläggningen.
 • Denna fisk förekommer i vattendrag som mynnar i Svarta havet (inklusive Azovska sjön), Marmarasjön och Egeiska havet. Den vistas främst i sötvatten men den besöker ibland bräckt vatten.
 • År 1733 blev han hamnkommendant i Archangelsk och förflyttades sedan till Don, där han rekonstruerade den så kallade azovska flottiljen.
 • Utbredningsområdet omfattar östra Atlanten från Brittiska öarna till Västafrika. Den går in i Medelhavet och Svarta havet. Fynd har rapporterats från Suezkanalen och Azovska sjön.
 • Går in i Medelhavet, Svarta havet och Azovska sjön.
 • Arten finns i flera europeiska och asiatiska floder med utflöde i Svarta havet, Azovska sjön, Kaspiska havet och Aralsjön.
 • På skölden anges tre brohuvuden, där särskilt svåra strider utkämpades: [...] (Krymsk), [...] (laguner vid Azovska sjön) och [...] (Novorossijsk).
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!