Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'Bock' from Swedish to English
NOUN   en bock | bocken | bockar | bockarna
zool.
bock {u} [getabok]
billy goat
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Bock' from Swedish to English

bock {u} [getabok]
billy goatzool.
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • Förmodligen står "Heidrun" här endast som heiti för en pilsk get i allmänhet. Namnet "Heidrun" finns också bland tulornas bock- och getheiten.
 • Hoppa bock är en lek som går ut på att man hoppar grensle över en lekkamrats rygg då kamraten står framåtböjd.
 • "Spetshjort" är även en beteckning på en ung bock av exempelvis kronhjort eller dovhjort vars första horn bara består av två ogrenade spetsar.
 • Namnet (1366 "Hafrä") kommer från sjön Havern som innehåller 'hafr, 'bock' med oklar tolkning.
 • Bulleri bulleri bock, förr "bulta bock", är en gissningslek för två personer, där fingrarna ska symbolisera en bocks horn. Leken har anor i svenskan från år 1787.
 • Skinnet framställs ifrån djurhudar genom fettgarvning och kommer idag oftast ifrån get, men även ifrån oxe (buffel), hjort (bock) eller älg.
 • Nicke Bock hade huvudrollen i Andréassons tredje serie – Nicke Bock från Skansen (1948–1950) – och denna series efterföljare Julbocken (1954–1967), där han även fick sällskap av Nisse Rask.
 • Motivet är en vit bock. Bocken hänvisar till kommunens finskspråkig namn "Pukkila" ("pukki", "bock").
 • Om ett konto har en blå bock efter användarnamnet, är profilen verifierad.
 • Blasonering:"I svart fält en gyllene bock med röd beväring".
 • 1971 var det första året NF byggde en bock eftersom köpmännen tröttnade på att den stora bocken brändes.
 • Namnet antas komma ur vapenbildens bock, en ung bock har kallats "risbit", alternativt ur yrkesbeteckningen "bijdsare"= förskärare.
 • I många norrländska dialekter har förmjukningen varit på tillbakagång under påverkan av analogi från oförmjukade besläktade former: ett ord som "bôck" ’bock’ får då ljudlagsenligt i äldre dialekt formen "bôttjen" i bestämd form, men återgår till "bôcken" i yngre dialekt under påverkan av former som den obestämda formen "bôck" eller pluralformen "bôcka", där klusilen inte följs av en främre vokal.
 • 1967 och 1968 års bockar brändes inte ned och byggdes således på samma stomme.
 • Dagens kantpressar är CNC-styrda, vilket innebär att maskinisten/operatören skapar ett bockprogram där en önskad profil knappas in, med skänkellängder och vinklar.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!