Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'Rombiska' from Swedish to English
astron.
Rombiska nätet {n} [best. f.] [Reticulum] [stjärnbild]
Reticulum <Ret> [constellation]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Rombiska' from Swedish to English

Rombiska nätet {n} [best. f.] [Reticulum] [stjärnbild]
Reticulum <Ret> [constellation]astron.
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • Hålen kan vara kvadratiska, rombiska, rektangulära eller runda.
 • Rombporfyr är en magmatisk gångbergart med rombiska strökorn av fältspat.
 • Fröfjällen ("kottefjällen") är brett rundade, nästan trubbiga mot den vanliga granens rombiska-äggrunda fröfjäll.
 • Detta ger kristallformer som baspinakoider, pyramider, rombiska dubbelpyramider och rombiska prismor.
 • Det bildar rombiska pyramider, som smälter vid 197 °C.
 • De rombiska stenyxorna som framställs efter sydskandinaviska förebilder har dock i huvudsak haft en symbolisk och rituell betydelse.
 • Ammoniumsulfat bildar stora rombiska kristaller, smakar något saltartat och är lättlösligt i vatten.
 • Den rombiska formen symboliserar fruktbarhet.
 • Väggarna har en bröstning av grå marmor med vita rombiska inläggningar.
 • De av Stadsmuseet 1977 besökta interiörer bevarade i stor utsträckning, trots flera stora ombyggnader, ursprunglig inredning såsom bröst- och väggpaneler samt enkel- och pardörrar delvis med rombiska fyllningar.
 • Natrolit är en typ av zeolit, ett vattenhaltigt natriumaluminiumsilikat med den kemiska formeln Na2Al2Si3O10·2H2O, som kristalliserar i rombiska prismor eller trådiga aggregat av vit färg.
 • Hippursyran kristalliserar i rombiska prismor, som är lättlösliga i varmt vatten, smälter vid cirka 187 °C och sönderfaller vid cirka 240 °C.
 • Strontianit uppträder i ett flertal olika yttre former vanligen med rombiska kristaller, medan kalciumrika varianter visar pyramidformade kristaller.
 • Kännetecknande för bladen är att de är breda och mer rombiska än runda till sin form, med en kort spets.
 • Zinksulfat bildar glasliknande, genomskinliga, rombiska kristaller, som är lättlösliga i vatten.
 • Det kristalliserar i det rombiska kristallsystemet.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!