Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'fascism' from Swedish to English
NOUN   (en) fascism | facismen | - | -
pol.
fascism {u}
fascism
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'fascism' from Swedish to English

fascism {u}
fascismpol.
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • Monumentet mot krig och fascism är ett konstverk på Albertinaplatz i Wien, Österrike.
 • Poul Henningsen var tidigt öppet kritisk mot fascism och nazism. Under den tyska ockupationen av Danmark tonade han ned kritiken, men flydde till Sverige över Öresund 1943.
 • Även fascism har inspirerats av tanken på tusenårsriket (jfr Hitlers Tredje Rike) och upprättandet av en ideal tillvaro utan synd.
 • Sedan 2016 är Nydahl pensionär och driver bloggen Inre exil. Några teman i bloggen har varit kritik mot islam, islamism och totalitära ideologier som nationalsocialism, fascism och kommunism.
 • Hrdlicka anses som en politisk konstnär, och många av hans verk utgör varningar mot krig och fascism.
 • Han träffade här också George Orwell efter att de två hamnat i en offentlig kontrovers i "Partisan Review" när Orwell skrev att, i och med tidens krig mot fascism, att pacifism var "objektivt för fascism".
 • John "Henrik" Arnstad, född 2 maj 1967 i Uppsala, är en svensk journalist, opinionsbildare och författare med inriktning på populärvetenskaplig historia och fascism.
 • Under 1930- och 1940-talen engagerade hon sig mot fascism och nazism.
 • Berggren bedriver forskning om svensk antisemitism, ultranationalism och fascism.
 • Runt om i Malmö syntes i början av december 2014 Donbassföreningens retrochica affischer med uppmaningen "Kampen mot fascism angår oss alla.
 • Fascism: i bland annat Italien förknippas svart med fascism, och har använts av Mussolinis svartskjortor.
 • GRECE idéproduktion har beskrivits som en ny form av fascism.
 • I hans senare verk hade perspektivet vidgats och i centrum för hans intresse stod europeiska problem och vad han såg som faran i en latent fascism.
 • Albumet hade först arbetsnamnet "Emotional Fascism".
 • Till Patels litterära produktion kan även nämnas "Dreaming in Gujarati" och "Eater of Death", två diktsamlingar som med samhällsengagemang vänder sig mot dåtidens och nutidens imperialism, rasism och fascism.
 • Efter 1940, när Pounds ställningstagande för Mussolinis fascism blev allmänt känt, bidrog detta till verkets kontroversiella status.
 • Ideologiskt influerades Fosterländska fronten av Mussolinis fascism och påbuden i den påvliga encyklikan "Quadragesimo anno".
 • Rahn putinism för "en rysk nationalistisk auktoritär styrelseform som låtsas vara en demokratisk marknadsekonomi" och som hämtar sin härkomst mer från fascism än från kommunism.
 • Argument emot denna hållning poängterar att trumpismen har en restriktiv inställning till våld i jämförelse med fascismen.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!