Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'rörledning' from Swedish to English
NOUN   en rörledning | rörledningen | rörledningar | rörledningarna
rörledning {u}pipeline
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'rörledning' from Swedish to English

rörledning {u}
pipeline
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • Det flytande syret pumpas med centrifugalpumpar i en rörledning med 43 cm diameter ner till huvudmotorerna i en takt av 1,3 ton per sekund (1,1 m³/s).
 • är en rörledning för vätskor eller gaser. Pipelines används bland annat för att transportera petroleum långa sträckor.
 • En rörledning gick mellan saftstation och sockerbruk.
 • Terminalen är ansluten till det tyska naturgasnätet via en ny 28 kilometer lång rörledning. Därmed ansluts den också till bland annat Naturgaslagret Etzel nära Wilhelmshaven.
 • Europipe II är en rörledning för naturgas mellan produktionsanläggningen Kårstø i Norge i Dornum i Tyskland, som togs i drift 1999.
 • Användningen är baserad på import genom en rörledning från Danmark och som flytande naturgas via LNG-terminaler i bland andra Nynäshamn och Lysekil.
 • Gampriner Seele saknar naturligt tillflöde men får sedan 1979 ett tillskott av vatten och syre genom en rörledning från Liechtensteiner Binnenkanal.
 • Fluidyne, eller "fluidynemotor", är en enkel motor för transport av vätska i en rörledning. En fluidyne har likheter med en stirlingmotor där en eller flera pistonger består av vätskepelare.
 • Bland annat försöker de begrava honom levande i en rörledning samt elda upp honom i en kista i ett krematorium.
 • Det har i Sverige funnits 5 så kallade saftstationer som via en rörledning levererade sockerlösning till ett näraliggande sockerbruk.
 • Med sjöentreprenad menas konstruktion och underhåll av marina anläggningar som brygga, kaj, bro, rörledning och kabel.
 • Smältverket är idag ihopkopplat även med fjärrvärmenätet i Trollhättan genom en 8 km lång rörledning och 2400 kubikmeter stor ackumulatortank.
 • Man har istället byggt en rörledning från en terminal söder om Märsta vid Ostkustbanan, dit tåg går från Gävle hamn sedan cirka 2006.
 • Huvudledningen från Snøvitfältet till Melkøya var klar 2005, och är per 2006 världens längsta flerfasiga rörledning med 143 km.
 • Separatsystem är en form för avledning av avloppsvatten. Det är ett separerat system där spillvatten avleds i rörledning och dagvatten avleds i dike.
 • Kombinerat system är en form för avledning av avloppsvatten. Det är ett oseparerat system där spillvatten och dagvatten avleds i samma rörledning.
 • Enligt den svenska Naturgaslagen (2005:403) är naturgasledning en rörledning, mät- och reglerstation, linjeventilstation, rensdonsstation och kompressorstation avsedda för naturgas.
 • Med "naturgasledning" avses i lagen rörledning, mät- och reglerstation, linjeventilstation, rensdonsstation och kompressorstation.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!