Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'rörlig' from Swedish to English
ADJ   rörlig | rörligt | rörliga
rörligare | rörligast / rörligaste
rörlig {adj}agile
tek.
rörlig del {u}
moving part
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'rörlig' from Swedish to English

Advertisement
rörlig {adj}
agile

rörlig del {u}
moving parttek.
Usage Examples Swedish
 • En militärpatrull består av ett mindre antal personer som uppträder på rörlig fot.
 • Moving head, eller rörlig lampa, är benämningen på en intelligent armatur.
 • Kontona med rörlig ränta är avvecklade under slutet av 2015.
 • Det första finansiella kontrakt som hänvisar till STIBOR utfärdades i oktober 1987 en not med rörlig ränta knuten till 3-månaders STIBOR.
 • Variabel (rörlig) kostnad (VC) är kostnaden för den rörliga produktionsfaktorn beror på producerad kvantitet.
 • 1 × rörlig 7,7 mm ksp i ryggtorn.
 • Truppspaningen utförs av soldater och kan genomföras både som fast eller rörlig truppspaning.
 • Vidvinkelobjektiv är i regel retrofokusobjektiv för systemkameror med rörlig spegel.
 • Begreppet används vanligen när en valuta har rörlig växelkurs (en "fritt" flytande valuta).
 • Se även följning (rörlig bild).
 • En rörlig bild består av bilder visade i snabb följd, som till skillnad från stillbildsfotografier och enskilda bilder, skapar en illusion av rörelse eller förändring.
 • Till exempel sitter kompassdosan på en ring, som själv är rörlig i nakterhuset.
 • Med ljud- och bildmedier menas alla former för masspridning av enbart ljud, enbart rörlig bild eller samtidig spridning av kombinerad ljud- och bildåtergivning.
 • Vit å sin sida får en rörlig bondemajoritet i centrum och kan spela på att genomföra e5.
 • Det går att använda genomsök utan hundar, men då påminner metodiken mer om rörlig truppspaning.
 • Projektet Vetenskapslandet främjade utvecklingen av högskolornas och universitetens användning av rörlig bild i forskningskommunikation enligt den Tredje uppgiften.
 • Den karaktäristiska Draken-skylten med en neonskylt visande en grön drake med rörlig röd eldstunga, ritad av konstnären Rudolf Persson och konstruerad av Ruben Morne, finns kvar på byggnaden idag och kommer förbli kvar oavsett vilken verksamhet som kommer bedrivas i lokalen.
 • Motståndaren har som mål att driva bort den blockerande pjäsen och göra bonden rörlig igen.
 • Den magnetiska kompassen finns bland annat som orienteringskompass, vilken har en rörlig kompassnål som anger nord-syd-riktning.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!