Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'rörlig del' from Swedish to English
tek.
rörlig del {u}
moving part
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'rörlig del' from Swedish to English

rörlig del {u}
moving parttek.
Advertisement
Usage Examples Swedish
  • Mekanismen innehåller en rörlig del (skruven) som är försedd med gängor på sidorna.
  • Slutstycket är en rörlig del som är placerad bakom pipans bakre del.
  • Konstruktionen vilade på fyra bropelare av betong och bestod av två fasta brodelar med underliggande stålfackverk och en rörlig del (klaffen) med överliggande stålfackverk.
  • En strömskena är en anordning som används för att försörja en rörlig del i ett system, exempelvis en travers eller ett tåg, med ström.
  • Det första var stort och klumpigt med en rörlig del, en kulventil.
  • Symaskinens grundläggande teknik bygger på en övertråd och en undertråd som löper om varandra, där undertråden ligger i en rörlig del som griper tag om övertrådens ögla när den förs ner med nålens hjälp, öglan förs runt undertråden så att de slingras om varandra, varpå övertråden sträcks och lyfter undertråden mot tyget samtidigt som tyget matas fram av symaskinens matarfötter.
  • Förhållandet mellan fast och rörlig del kan överensstämma med kostnadsfördelningen men brukar normalt inte göra det (till exempel vatten och avlopp), utan speglar mer möjligheten att ta ut avgifterna från brukarna på ett optimalt sätt.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!