Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'rörliga' from Swedish to English
ADJ   rörlig | rörligt | rörliga
rörligare | rörligast / rörligaste
tek.
rörliga delar {pl}
moving parts
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'rörliga' from Swedish to English

rörliga delar {pl}
moving partstek.
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • Det rörliga priset är ett pris som följer elbörsens rörliga pris.
 • I dessa fall används "rörliga korsningstungor" som eliminerar krysset.
 • För företag gäller det att fortsätta producera så länge som marginalkostnaden överstiger den rörliga styckkostnaden, men omedelbart lägga ned produktionen då marginalkostnaden understiger denna.
 • Man kan se förekomst av personer, fordon, djur och andra rörliga objekt.
 • Dessutom hade FMTM det tekniska ansvaret för bland annat fasta stabs- och ledningsplatser, mobila ledningsplatser, fasta telekomsystem, rörliga telekomsystem, fasta sensorsystem och rörliga telekrigsystem.
 • Elektromekaniska spel är spelanordningar som använder både rörliga delar och elektriska komponenter.
 • Innan Kustartilleriet omvandlades till Amfibiekåren, fanns rörliga förband och fasta förband.
 • Rörliga digitala bilder finns av flera olika typer.
 • När en scen innehåller både stillastående och rörliga motiv (till exempel en gata med rörliga bilar eller en kamera i en bil som visar en fast instrumentbräda och ett rörligt landskap), kan en lång slutartid ge intressanta effekter.
 • Zoetrop, enkel apparat med vars hjälp illusionen av rörliga bilder uppstår.
 • Tätningar kan delas in i "fasta" och "rörliga" tätningar.
 • Ett särskilt begrepp är det rörliga friluftslivet.
 • Man får då bort allt slem och icke-rörliga spermier i sädesvätskan.
 • I metaller, såsom koppar eller aluminium, är de rörliga laddade partiklarna elektroner.
 • Historiskt krävdes det att en apparat hade rörliga delar för att den skulle klassificeras som en maskin.
 • Om alla autostereogram i animeringen är gjorda med hjälp av samma bakgrundsmönster, är det ofta möjligt att se svaga konturer av delar av det rörliga 3D-objektet i 2D-bilden utan parallellt fokus.
 • Efter förfilmen gick besökarna in i den större simulatorbiosalongen utrustad med rörliga stolar.
 • All ekonomisk verksamhet har vanligtvis både rörliga och fasta kostnader; de rörliga är sådana som lätt förändras med produktionsvolymen, medan de fasta är sådana som är relativt stabila i förhållande till produktionsvolymen.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!