Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'romantiker' from Swedish to English
NOUN   en romantiker | romantikern | romantiker | romantikerna
romantiker {u}romantic [person]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'romantiker' from Swedish to English

romantiker {u}
romantic [person]
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • Trots att McCutcheon blev känd för "Graustark"serien (den första romanen gavs ut 1901), ogillade han att hamna i facket som romantiker och föredrog att bli identifierad med sin dramatik.
 • Kolbe studerade i sin födelsestad och blev en känd romantiker bland konstnärerna i Berlin.
 • Hon kan enligt akademiledamoten Göran Malmqvist uppfattas som en sentida romantiker. Hennes engelske översättare Scott Minar ser släktskap med Celans poesi.
 • Friedrich Schlegel och andra tyska romantiker menade med livsfilosofi en inriktning av filosofin som byggde på livets och karaktärens enhet, snarare än rationellt förnuft.
 • Olle Schmidt arbetar främst med ett figurativt samtidsmåleri i olja (måleri med oljefärg) i en postmodern tradition med estetiska likheter till västerländska samtidsmålare som Dick Bengtsson, Philip Guston, Neo Rauch och Daniel Richter, såväl som till romantiker som tyska Caspar David Friedrich.
 • En tuffing (Roger Daltrey), en galning (Keith Moon), en romantiker (John Entwistle) och en hycklare (Pete Townshend).
 • Albert Pinkham Ryder, född 19 mars 1847 i New Bedford, Massachusetts, död 28 mars 1917 i New York, var en amerikansk målare, en enstörig romantiker och mystiker.
 • En annan kompositör som tog upp stafettpinnen från Bach, om än 120 år senare, var Max Reger. I hans enorma produktion finns ett stort antal fugor, vilket är ovanligt för en romantiker.
 • Som teoretiker och "tredje världen"-romantiker, blev han inflytelserik i hela den arabisk-muslimska världen, och även i tredje världen som helhet.
 • Johann Ludwig Tieck, född 31 maj 1773 i Berlin, död 28 april 1853 i Berlin, var en tysk poet, romantiker, bror till Christian Friedrich Tieck.
 • Av Gunnar Ekelöf har han kallats för en ”romantiker med antiromantisk tendens” och för ”en litteratör som inte fann sig hemma i några kotterier”.
 • Genom tiderna har förbundet hyst många betydande romantiker, såsom Halfdan Renling och Hans Ruin.
 • Han är en revolutionär romantiker utan fanatism och en djärv och genialisk naturiakttagare och realist, alltid en personlighet för sig.
 • Menzel var en avgjord romantiker och på samma gång sedlig rigorist.
 • Abu Rishas extremt passionerade diktning är påverkad av klassisk arabisk tradition, men även av brittiska romantiker som John Keats, Percy Bysshe Shelley och George Gordon Byron.
 • I sin konst var han en utpräglad romantiker, som med förkärlek skildrade det vilda och ödsliga norska landskapet med fjäll och ensliga skogstjärnar.
 • Friedrich Ludwig Zacharias Werner, född 18 november 1768 i Königsberg (nu Kaliningrad), död 17 januari 1823 i Wien, var en tysk dramatiker, poet och romantiker.
 • Genom att ge fantasin styrkan att omforma samhället (en kraft som antyds genom flera referenser till Shakespeares Stormen) avslöjar Wollstonecraft att hon blivit en romantiker.
 • Hölderlin intar en egendomlig ställning mellan klassiker och romantiker; han hade de senares längtan från samtid och verklighet till en fjärran skönhetsvärld, som av honom förlades till ett av schillersk idealism skapat forntida Hellas.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!